PenSam Logo

In­ve­ste­rin­ger

Her kan du læse om afkast, hvad vi investerer i, og hvordan vi arbejder med ansvarlige investeringer og ESG.

Billede med marker og vindmøller

Ansvarlige investeringer/ESG

Vi forholder os til både nye og eksisterende investeringer ud fra ansvarlighed og bæredygtighed. Det betyder blandt andet, at vi ser på vores store aktie- og obligationsbeholdning ud fra de tre nøgleord miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Det er det, der på engelsk forkortes som ESG. 

Det gør vi, fordi ordentlighed skal karakterisere os som investor, og fordi det - vigtigst af alt - kommer til at skabe de bedste afkast til pensionen på lang sigt.

Vi arbejder løbende på at påvirke adfærden i de virksomheder, vi investerer i, til det bedre. Rollen som aktiv investor udøver vi i tæt samarbejde med ligesindede investorer nationalt og internationalt.

Et særligt fokus er grønne investeringer, vi foretager med henblik på at fremme en positiv miljømæssig eller social udvikling, som går hånd i hånd med attraktive afkast og ikke medfører uønskede bæredygtighedsrisici.

PenSams politik og retningslinje for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab danner grundlag for, hvordan vi integrerer bæredygtighedsrisici i vores investeringsproces og agerer som aktiv ejer i de selskaber, vi investerer i. PenSams investeringer efterlever således kravene i artikel 8 i den såkaldte Disclosureforordning.

I PenSam har vi et særligt fokus på skat i forbindelse med investering, som er udtrykt i vores skattepolitik.

Vi anvender i arbejdet med ansvarlige investeringer en række eksterne samarbejdspartnere og netværk.

Vi investerer grønt og ansvarligt

Grønne investeringseksempler

Fælles milliardinvestering i grønt stål i Nordsverige