PenSam Logo

Vi tjekker op på skat i vores in­ve­ste­rin­ger

PenSam’s pensionskunder arbejder i den offentlige velfærdssektor, der er afhængig af en korrekt skattebetaling. Derfor har PenSam et særligt fokus på skat i arbejdet med investeringer.

I PenSam undersøger vi om de selskaber, som vi investerer i, har problemer med at få betalt korrekt skat. Det gælder investeringer i aktier og virksomhedsobligationer.

De informationer bruger PenSam til at gå i dialog med selskaberne og presse på for, at selskaberne ikke udnytter skattelovgivningen. Aktivt ejerskab og dialog med selskaberne er en central del af PenSam’s arbejde med ansvarlige investeringer. Vores særlige fokus på skat sker sammen med vores samarbejdspartner, screening- og engagementbureauet Sustainalytics.

Udover et løbende fokus på skattebetalinger og -politikker i aktie-investeringer og virksomhedsobligationer, har PenSam andre tiltag, der skal sikre, at der bliver betalt korrekt skat.

Når PenSam investerer gennem fonde, så foretager vi en grundig undersøgelse af skatteforholdene i den konkrete investering for at sikre, at der bliver betalt korrekt skat.

PenSam har også en skattepolitik, som samarbejdspartnere og eksterne investeringsforvaltere skal acceptere og arbejde efter, når vi foretager nye investeringer. 

Det handler blandt andet om, at aggressiv skatteplanlægning eller direkte skatteunddragelse ikke er acceptabelt og vil have konsekvenser for samarbejdet, hvis det sker.

PenSam har derudover tilsluttet sig danske pensionskassers skattekodeks, som indeholder principper og anbefalinger for unoterede investeringer. 

PenSam's skattepolitik

Danske pensionskassers skattekodeks