PenSam Logo

Afkast

I PenSam arbejder vi på at skabe et godt afkast, der kan være med til at sikre vores kunder en tryg alderdom. Se oversigt over afkast for PenSam Pension nedenfor.

Investeringsafkast (før skat)
I procent


2022


2021

   Seneste
   3 år p.a.
Seneste
5 år p.a.
 Fleksion
   -9,6
   14,4
            3,4
         4,8
 Tradition (ugaranteret)
 -10,0
   10,7
             1,8
         3,4
 Tradition (garanteret)
 -19,9
   -3,6
          -6,6
        -1,9
 PMF (garanteret)
 -29,1
       -
              -
            -  
 PMF (betinget garanteret)
 -29,9
       -
              -
            -
 Tidl. pensionskasse: Sygehjælpere m.fl.
 -21,2
    1,8
          -4,9
       -0,3
 Tidl. pensionskasse: Portører
 -21,4
    1,5
          -5,2
       -0,7
 Tidl. pensionskasse:
   Trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.       
 -19,8
    2,1
          -4,7
       -0,4

 

      Note: Opgjort som tidsvægtet afkast inkl. renteafdækning.
      Note: PMF blev opdelt i PMF (garanteret) og PMF (betinget garanteret) i 2022.


Forrentning af din pension

I PenSam er alle pensionsordninger såkaldte gennemsnitsrente-produkter. Det betyder, at du ikke kan sætte lighedstegn mellem årets investeringsafkast og udviklingen i størrelsen af din pension, som du kan i en markedsrente-pension.

De enkelte års investeringsafkast bliver jævnet ud, så du får en jævn forrentning af din pension - uafhængigt af udsvingene på de finansielle markeder. 

Udover investeringsafkastet vokser din pension også, når du får tilskrevet risiko- og omkostningsbonus. Du kan se kontorente for din pensionsordning her.