PenSam Logo

For­sik­rin­ger, der er en del af FOA-med­lem­ska­bet

FOA Gruppeliv og FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme er forsikringer, du automatisk har som medlem af FOA. De kan dække dig, hvis du IKKE er dækket via en pensionsordning knyttet til en ansættelse.

FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Det er en forsikring, du kan få udbetalt, hvis

  • du har et fagligt medlemskab af FOA*
  • du er under din folkepensionsalder
  • du IKKE er dækket af en anden forsikring ved kritisk sygdom knyttet til dit job (for eksempel via din pension i PenSam)
  • du bliver ramt af en af de sygdomme, som forsikringen dækker (se liste med de sygdomme, der er dækket nedenfor).

*Gælder også FOA-medlemmer på førtidspension, seniorpension, efterløn og Tidlig Pension.

Udbetalingen er på 100.000 kr. skattefrit.

Kontakt PenSam på telefon 44 39 30 50 for at søge om udbetaling fra FOAs forsikring ved visse kritiske sygdomme.

Her er de sygdomme, der giver ret til udbetaling

Her kan du se, om din sygdom er en af dem, der giver ret til at få penge udbetalt, hvis du har fået stillet din diagnose efter den 1. juli 2022. Har du fået stillet din diagnose tidligere, finder du de diagnoser, der er dækket, længere nede på siden under ”Betingelser for forsikringen”. Læs grundigt om alle de krav, der er, før en sygdom giver ret til udbetaling. For at der ikke skal være tvivl, er vi nødt til at bruge de navne på sygdommene, som lægerne bruger. Når du har fundet din diagnose, kan du klikke på den og se betingelserne for at en få udbetaling fra forsikringen.

FOA Gruppeliv

Det er en forsikring, dine efterladte kan få udbetalt, hvis

  • du har et fagligt medlemskab af FOA*
  • du mister livet inden din folkepensionsalder
  • du IKKE er dækket af en anden gruppelivsforsikring knyttet til dit job (for eksempel via din pension i PenSam).

*Gælder også FOA-medlemmer på førtidspension, seniorpension, efterløn og Tidlig Pension.

Udbetalingen er på op til 325.000 kr., men beløbet aftrappes gradvist fra du fylder 61 år (se mere nedenfor).Udbetalingen er skattefri, men sker udbetalingen til andre end ægtefælle, skal der betales boafgift til staten.

Forsikringen indeholder også en børnesum.

Kontakt PenSam på telefon 44 39 39 00 for at søge om udbetaling fra FOA s Gruppelivsforsikring.

Mere om FOA Gruppeliv

Om dækning via din pension

Får du indbetalt til din pensionsordning i PenSam, er du som hovedregel dækket af forsikringer via pensionsordningen i stedet for af  forsikringerne via medlemskab af FOA.

Du kan altid se, hvordan du er dækket af forsikringer i din pensionsordning ved at logge ind.

Log ind på Min Pension