PenSam Logo

Sådan in­ve­ste­rer vi grønt og an­svar­ligt

Vi har fokus på ansvarlige og grønne investeringer, der går hånd i hånd med gode afkast. Det skaber et solidt fundament for, at din pension vokser ind i fremtiden, og du kan se den i øjnene med god samvittighed.

Investering af pension sker altid med et meget langsigtet perspektiv. De penge, du sparer op, skal først udbetales mange år frem i tiden, og derfor er det helt naturligt - og nødvendigt - at vi investerer ansvarligt og med blik for fremtiden. 

I PenSam har vi derfor en lang tradition for at investere samfundsansvarligt og samvittighedsfuldt - så din pension vokser på et solidt fundament, og du kan se den i øjnene med god samvittighed.

Som en vigtig del af denne ansvarlighed, har vi et særskilt fokus på grønne investeringer.

Sådan gør vi

Ansvarligheden ved investering er baseret på en løbende overvågning af de investeringer, vi allerede har, og en vurdering af potentielle nye investeringer.

Overvågningen sker blandt andet i samarbejde med vores bæredygtighedsrådgiver, Sustainalytics.

Overvågningen kan udmønte sig i,

  • at vi sælger (og undlader at købe) investeringer, hvor der er tale om en problematisk adfærd, der strider mod vores værdier og målsætninger og indebærer risici for afkastet
  • at vi søger at påvirke investeringer, hvor vi vurderer, at vi gennem aktivt ejerskab har mulighed for at påvirke en problematisk adfærd og få den ændret
  • at vi køber investeringer, som særligt kan fremme vores målsætninger om en positiv social og miljømæssig udvikling, der går hånd i hånd med afkastet

Du kan læse flere detaljer om, hvordan vi arbejder med ansvarlige investeringer i listen med quicklinks.  

Fire områder vi har i fokus

Vi investerer ansvarligt og med fremtiden for øje for at sikre størst mulig vækst i din pension.

Spørgsmål og svar om ansvarlighed ved investering