Hvem er vi?

PenSam er et pensionsselskab, der leverer arbejdsmarkedspension til FOA’s faggrupper. Det gælder lønmodtagere, der udfører kerneopgaver i det danske velfærdssamfund, primært i kommuner, men også i regioner og i private virksomheder.

Pension for FOA-faggrupperne

 

Lige siden 1986 har PenSam arbejdet for at sikre FOA-faggrupperne de bedst mulige løsninger ved pensionering, alvorlig sygdom eller død. Et stærkt fokus på en effektiv pensionsadministration skal være med til at sikre, at en stadig større del af kundernes pensionsbidrag går til deres pensionsydelser.

PenSam Pension er 100 pct. ejet af FOA. Alle indbetalinger til PenSam Pension går derfor til at sikre kunderne de bedste mulige pensionsløsninger hele livet, da vi i PenSam ingen aktionærer har, der skal have et udbytte. Alt overskud kommer dermed kunderne til gode. 

Ansvarlig forvaltning

 

I PenSam er der ligeledes fokus på en omkostningseffektiv forvaltning af vores investeringer, og vi har en klar holdning til, hvad vi investerer i. Kunderne har direkte medindflydelse igennem vores medlemsdemokrati.

 

Pensionsforretningen er i vækst. Vi har 430.000 kunder, og investeringsaktiverne vokser ligeledes.

Læs mere om PenSam's investeringer

PenSam er også bank og forsikring

 

I PenSam tilbyder vi også konkurrencedygtige bank- og forsikringsprodukter til vores pensionskunder og deres familier.

Se også

Investeringer

I PenSam arbejder vi for at sikre en god pension til 430.000 pensionskunder, som vi investerer på vegne af.

Job i PenSam

Her kan du se de ledige stillinger vi i øjeblikket har i PenSam.

Pressekontakt

Hvis du som journalist har spørgsmål til PenSam eller ønsker en udtalelse, så ring til os.