PenSam Logo

Sådan er din pension in­ve­ste­ret

Her kan du blive klogere på, hvad din pension er investeret i, og hvad den IKKE er investeret i - og hvorfor.

Billede med marker og vindmøller

For at sikre dig en god rente og en robust pension, har vi fokus på at fordele investeringen af dine pensionspenge på mange forskellige typer af investeringer og fordelt på mange sektorer og lande.

I figuren nedenfor kan du se den overordnede fordeling af investeringerne i pensionsmodellen Fleksion, som er den, de fleste medlemmer har, og hvor alle nye medlemmer får pension. 

 

Børsnoterede aktier: globale aktier fra udviklede markeder og udviklingslande
Andre obligationer: virksomhedsobligationer og statsobligationer fra udviklingslande
Unoterede selskaber: investeringer i unoterede selskaber
Ejendomme: danske og udenlandske

Figuren viser fordelingen pr. 01.01.2024.

Læs mere om hvordan vi investerer og hvad vi præcist investerer i

Vi investerer grønt

Investering af pension sker altid med et meget langsigtet perspektiv. De penge, du sparer op, skal først udbetales mange år frem i tiden, og derfor er det helt naturligt - og nødvendigt - at vi investerer ansvarligt og med blik for fremtiden. 

Derfor har vi et særskilt fokus på grønne og bæredygtige investeringer. Det indgår naturligt i den ansvarlighed, vi udviser som investor.

Sådan investerer vi din pension grønt