PenSam Logo

Guide for til­lidsvalg­te

Som tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant har du brug for at vide, hvordan du bedst guider dine kolleger, hvis de har spørgsmål om pensionen i PenSam.

Først og fremmest

Du skal ikke være ekspert i pension. Som tillidsvalgt har du nok at holde styr på. 

Har en kollega konkrete spørgsmål til indholdet af sin pension, hjælper du bedst ved at henvise dem til at ringe til PenSam på 44 39 39 00. Ligesom du kan fortælle, at de altid kan logge ind på pensam.dk med MitID og finde de helt opdaterede oplysninger om deres pension.

Ved mere generelle spørgsmål om pensionen eller PenSam, kan du finde gode svar længere nede på siden.

Hold dig orienteret ved selv at være tilmeldt mails og nyhedsbrev

Hvad indeholder pensionen?

For de fleste medlemmer, der bliver optaget i pensionsordningen i dag, indeholder pensionen disse ting:

 • Livsvarig alderspension
 • Forsikring ved visse kritiske sygdomme
 • Forsikring ved førtidspension og seniorpension
 • Forsikring ved dødsfald inden folkepensionsalderen
 • Sundhedsordning

Det kan være anderledes for medlemmer, der er optaget tidligere eller kun arbejder i få timer. 

Der er forskellige ordninger i PenSam. Indholdet af pensionen afhænger af, hvornår kollegaen har fået den, hvor meget der bliver indbetalt, om ansættelsen er på ordinære vilkår eller ej, og hvor gammel kollegaen er. Derfor er det bedst altid at henvise til PenSam ved spørgsmål til konkret indhold i pensionsordningen. 

Se filmen Forstå pensionen på 1 minut

Foto: Thomas Romer.

Gode ting at kunne fortælle

Til alle

Til nyansatte

 • Nyansatte er bedst hjulpet ved at blive opfordret til at tage det intro-forløb på pensam.dk, de får brev om. Forløbet fortæller om pensionsordningen og sætter fokus på vigtige emner som:

- at forholde sig til hvilke efterladte der skal have en eventuel udbetaling ved dødsfald
- det sparer omkostninger og ofte er en fordel at samle sin pension i PenSam, hvis man har den flere steder
- at det er en god idé at oplyse PenSam om sin e-mail og give tilladelse til at PenSam må sende mails

 • Bliver en ny medarbejder ansat i fleksjob er det vigtigt at henvise til rådgivning i PenSam, da det i nogle tilfælde er en fordel for medarbejderen at beholde sin pension i sit tidligere pensionsselskab.
 • Også personer der bliver ansat som peer-medarbejdere er det vigtigt at henvise til rådgivning i PenSam.

Til kolleger der bliver syge

 • Syge kolleger skal kontakte PenSam ved alvorlig / længerevarende sygdom og ved risiko for sygemelding
 • Sundhedsordningen i pensionen kan give støtte til for eksempel fysioterapeut, kiropraktor og psykolog

Til kolleger der nærmer sig pensionsalderen

Stærk kontorente i 2024

Med en rente på 5,5% før skat, kan medlemmerne også i 2024 glæde sig over fremgang for deres pension. Renten i år er endnu bedre end de gode 4%, den var på i 2023.

Stærk kontorente
Tak fordi du fortæller dine kolleger om pensionen og den værdi FOAs overenskomster skaber
,

Facts om PenSam

Liiiige et par ting mere

Hvis du er frisk, er her lige et par ting mere, det er godt at vide.

 • Pensionen i PenSam er med gennemsnitsrente, hvor investeringsafkast fra gode og mindre gode år udjævnes til en gennemsnitsrente
 • I PenSam er der ingen helbredsbedømmelse, der kan stille nogle dårligere ved optagelse - men en karens-periode og en helbredsklausul beskytter fællesskabet mod, at der kan ske udbetaling på grund af noget et nyt medlem allerede fejlede ved optagelsen
 • Forsikringerne ved sygdom og dødsfald gælder som hovedregel i et år efter, at indbetalingen er stoppet
 • Offentlige arbejdsgivere betaler hele bidraget til pension - selv om lønsedlen kan give et andet indtryk

Hvad kan jeg svare, hvis en kollega spørger ...

Møder PenSam kan tilbyde for tillidsvalgte

Har du nogen spørgsmål?

Din kontaktperson er Robin Kahr. Fang ham på tlf. 24 80 97 72 eller rok@pensam.dk