PenSam Logo

Aktivt ejerskab og dialog

Aktivt ejerskab er en integreret del af PenSam's arbejde som en ansvarlig investor, da det at være en stor investor forpligter, og fordi virksomheder har behov for ejere, der tager aktiv del i en konstruktiv dialog.

Vi screener vores investeringer

PenSam’s aktieinvesteringer og kreditobligationer bliver hvert kvartal screenet for brud på vores retningslinjer for ansvarlige investeringer og internationale konventioner. 

PenSam har indgået et samarbejdet omkring screening af vores investeringer med screenings- og engagementselskabet Sustainalytics, der screener og er i dialog med selskaber om efterlevelse af de internationale konventioner, der er omfattet af FN’s Global Compacts 10 principper om respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø samt anti-korruption.

Screeningen af PenSams aktie- og kreditinvesteringer sker på baggrund af PenSams retningslinjer for ansvarlige investeringer.

PenSams politik og retningslinje for ansvarlige investeringer

Vi går i dialog med selskaber

I PenSam ønsker vi at påvirke de selskaber, som vi investerer i, til at arbejde i en mere ansvarlig retning. Derfor går vi i dialog med selskaber, når der opstår kritiske sager, fremfor at sælge som det første.

Når vi gennem vores screening fra Sustainalytics eller anden omtale bliver gjort opmærksom på, at et selskab ikke lever op til PenSam’s retningslinjer for ansvarlige investeringer, vil vi igangsætte en undersøgelse af sagen og går på den baggrund i dialog med selskabet.

For at få større gennemslagskraft i vores dialog, har vi indgået et samarbejde om dialog og engagement med Sustainalytics, der på vegne af PenSam og andre globale investorer står for dialogen og arbejdet for at få selskaberne til at ændre praksis og tage hånd om de kritiske sager.

Rapporter om aktivt ejerskab fra fra Sustainalytics
Global Standards Engagement 2023
Annual Engagement Report 2022
Taxation 2.0 Annual Engagement Update
Child Labour in Cocoa Annual Summary 2022

PenSam vurderer i samarbejde med Sustainalytics, om der sker en positiv udvikling i selskabet. Hvis dialogen ikke medfører ændringer, så kan det i sidste ende medføre, at selskabet ekskluderes. 

Se selskaber på eksklusions- og observationslister

Vi stemmer på generalforsamlinger

PenSam stemmer på alle generalforsamlinger i selskaber, hvor PenSam er aktionær. PenSam har et samarbejde med ISS, der som vores eksterne rådgiver stemmer på generalforsamlinger i børsnoterede selskaber på PenSam’s vegne. 

PenSam har en online portal, som viser vores stemmeafgivelser på generalforsamlinger i børsnoterede selskaber. 

Rapportering og politik for aktivt ejerskab

 

Rapportering på PenSams arbejde med aktivt ejerskab 2023

 

Læs politik for aktivt ejerskab

 

Redegørelse om anbefalingerne for god selskabsledelse vedr. aktivt ejerskab 2023