PenSam Logo

Sam­ar­bejds­part­ne­re og netværk

For at styrke PenSam's arbejde med ansvarlige investeringer, har vi en række eksterne samarbejdspartnere og netværk.

Sustainalytics
PenSam samarbejder med screenings- og engagement-selskabet Sustainalytics, som er et globalt uafhængigt analyse- og rådgivningsselskab. Sustainalytics leverer ESG-data og -analyser, der indgår i PenSam’s arbejde med ansvarlighed i investeringsforvaltningen. Herudover foretager Sustainaltyics engagement med virksomheder på vegne af PenSam, fordi vi ønsker at påvirke selskaberne til at ændre praksis, hvis der er problematiske sager.

ISS Proxy Voting
PenSam samarbejder med ISS Proxy Voting om den løbende stemmeafgivning på generalforsamlinger i aktieselskaber, som vi investerer i. PenSam stemmer principielt på alle generalforsamlinger i selskaber. ISS Proxy Voting stemmer på vegne af PenSam ud fra en stemmepolitik, der er baseret på PenSam’s holdninger til forretningsførelse og retningslinjer for ansvarlige investeringer.
PenSam har en online portal over stemmeafgivning på generalforsamlinger.

Dansif
PenSam er medlem af Dansif, som er et forum for institutionelle investorer og organisationer med aktiviteter i Danmark, som har væsentlig interesse for ansvarlige investeringer. Formålet er at udbrede og udveksle erfaringer med de øvrige medlemmer. Dansif afholder årligt en række arrangementer og seminarer, hvor der lægges op til vidensudveksling og debat omkring relevante emner inden for ansvarlige investeringer. 

The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) 
PenSam er medlem af The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), som er en europæisk netværksorganisation for institutionelle investorer om samarbejde vedrørende klimaforandringer. IIGCC udgiver diverse analyser, kontakt til EU og lokale regeringer, netværksarrangementer m.m. IIGCC’s centrale opgave er at deltage i politiske drøftelser på internationalt plan med henblik på at skabe de bedst mulige investeringsmæssige rammevilkår på områder med klimamæssig betydning.

Climate Action 100+
PenSam deltager i Climate Action 100+. Climate Action 100+ er et globalt investordrevet initiativ under blandet andet IIGCC og PRI, hvor investorer går sammen og ligger pres på de 100 største udledere af CO2. Formålet er at få virksomhederne til at reducere udledningen, øge informationen om virksomhedens udledning samt forbedre styringen af klimarelaterede risici.

The Principles for Responsible Investment (PRI)
PenSam er medlem af organisationen The Principles for Responsible Investment (PRI), som er en FN-støttet netværksorganisation, som omfatter institutionelle investorer, investeringsbanker og investeringsrådgivere. PRI arbejder for at udbrede principper for ansvarlige investeringer, som er seks generelle retningslinjer for investorers arbejde med samfundsansvar. Principperne blev lanceret af en gruppe af internationale investorer med støtte af FN og Global Compact.  

Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) 
PenSam støtter Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) som er et globalt forum, der har udviklet en række anbefalinger om, hvordan virksomheder skal rapportere om klimarisici. TCFD’s anbefalinger går på at virksomheder bør identificere og håndtere faktiske og potentielle finansielle risici og muligheder, som opstår ved en transition til en økonomi, hvor der udledes færre drivhusgasser. Baggrunden for TCFD’s anbefalinger er en antagelse om, at øget åbenhed og information om risici er en forudsætning for, at markedet kan indregne klimarelaterede risici og muligheder.