PenSam Logo

Kon­to­ren­ten i PenSam

Sådan bliver din pension forrentet

Kontorenten er den årlige rente, du får på din pension 

I PenSam har du pension med gennemsnitsrente. Det vil sige, at den årlige rente du får er baseret på investeringsafkast opnået gennem flere år. Denne gennemsnitsrente kalder man også for kontorenten. 

Læs mere om pension med gennemsnitsrente her:

 

Kontorenten i skemaet er vist før pensionsafkastskat på 15,3%.

I Procent
2024* 
2023 
 2022
2021
2020
PenSam Pension
 
 
 
 
 
Fleksion
 5,50
 4,00
 7,38**
 3,54
 3,54
Tradition (ikke pensionerede og pensionerede efter 01.09.2016)
 6,00
 4,00
 7,38**
 3,54
 3,54
Tradition (pensionerede før 01.09.2016)
 4,50
 4,75
 4,13
 4,13
 3,54
 PMF Pension (medlemmer optaget før 01.07.1999)
 4,50
 4,75
 2,95
 2,95
 2,36 
PMF Pension (medlemmer optaget efter 01.07.1999)
 2,00
 3,00
 2,95
 2,95
 2,36
Tidl. Pensionskasse
 
 
 
 
 
Sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter
 10,00
 9,50
 17,71
 21,25
 11,81
Portører
 7,00
 9,50
 17,71
 21,25
 14,17
Trafikfunktionærer og amtsvejmænd m. fl.
 13,00
 9,50
 17,71
 21,25
 14,17

 

* Dette års kontorente er baseret på tidligere års ufordelte overskud og de forventede resultater i året. Årets kontorente kan derfor sættes op eller ned i løbet af året, hvis udviklingen på de finansielle markeder bliver anderledes end forventet.

** Kontorenten i 2022 er 8,85% for januar til oktober. For november og december er kontorenten 0%. Det vil sige, at kontorenten for hele året bliver på 7,38%.

Fra investeringsafkast til kontorente 

Din pension i PenSam er som nævnt er med gennemsnitsrente. Det vil sige, at den kontorente, du får på din pension (se ovenfor), er en udjævning af resultatet af investeringerne i gode og mindre gode år. På den måde udvikler din pension sig godt og stabilt.

Udjævningen sker ved at lægge lidt penge i en "fælleskasse" i år med høje afkast, og omvendt bruge fra fælleskassen i år med lavere afkast. På den måde kan din pension udvikle sig godt og stabilt.

Du kan få mere indblik i sammenhængen mellem det årlige investeringsafkast og kontorenten på din pension, hvis du nedenfor klikker på det pensionskoncept, du har. 

Du kan også se en film, der forklarer, hvad det vil sige at have Pension med sikkerhedsnet.

,

Brug for rådgivning?