PenSam Logo

Med­lem­s­de­mo­kra­ti

Valgte i PenSams Medlemsforum spiller en central rolle i udviklingen af PenSam. Som bidragsaktiv medlem har du hvert 4. år mulighed for at blive valgt til Medlemsforum. Næste valg er til efteråret 2027.

De valgte i Medlemsforum bliver inddraget og har indflydelse på, hvordan PenSam udvikler sig. Det er både i forhold til pension, og de dækninger der følger med, samt i forhold til hvordan medlemsdemokratiet i PenSam bliver styrket.

Det er vigtigt, at pensionsordningen udvikler sig og løbende bliver tilpasset kundernes behov. Derfor spiller de valgte i Medlemsforum en central rolle i PenSams arbejde, da de bringer vigtig viden fra deres og kollegaernes hverdag og arbejdsliv ind i PenSam.

Hvert fjerde år er der valg til Medlemsforum.

,

Om PenSams medlemsforum: