PenSam Logo

Sådan in­ve­ste­rer vi

I PenSam arbejder vi for at sikre en god pension til 480.000 medlemmer, som vi investerer på vegne af. Investeringerne udgør i alt ca. 150 mia. kroner.

Når vi investerer din pension, lægger primært vægt på at opnå et godt afkast med en investeringsportefølje, der er fordelt på mange typer af investeringer i forhold til aktivklasser, sektorer og geografisk spredning. 

Der er derudover opstillet målsætninger for de enkelte pensionsmodeller omkring blandt andet afkast, sikkerhed og risiko.

Grundlæggende skelner PenSam mellem det noterede og unoterede marked. Det noterede marked omfatter blandt andet børsnoterede aktier og obligationer, hvor det unoterede marked - også betegnet alternative investeringer - omfatter ejendomme, infrastruktur samt kapitalfonde.

Du kan se hvilke selskaber som PenSam investerer i, og hvilke virksomhedsobligationer vi har investeringer i.

 

Investeringer