PenSam Logo

19-01-2023

PenSam in­ve­ste­rer i en ny fond der skal fjerne et gigaton CO2

Sammen med flere andre danske pensionskasser har PenSam investeret i en nyskabende såkaldt impact fond under Morgan Stanley, der skal reducere CO2-udslip svarende til 1 gigaton.

Del:Print:

Ny fond skal levere gode afkast til 700.000 danskeres pensioner og forhindre 1 gigaton CO2-udledning i atmosfæren

Pensionsselskaberne PenSam, P+ og Lærernes Pension har investeret et milliardbeløb i en nyoprettet fond, der skal levere attraktive afkast til deres i alt over 700.000 medlemmer igennem bæredygtige investeringer.

Med et samlet tilsagn på cirka 1,7 mia. kroner har pensionsselskaberne PenSam, P+ og Lærernes Pension investeret i en nyoprettet fond, kaldet ”1GT”. Som navnet antyder, har fonden til formål, at investeringerne fra de danske pensionskasser og en række andre investorer samlet set skal forhindre udledning af op mod 1 gigaton CO2 i atmosfæren inden udgangen af 2050. Det svarer til 23 gange den samlede udledning i Danmark sidste år. Bag fonden står den amerikanske investeringsbank Morgan Stanley.

Den ambitiøse målsætning skal nås ved at have fokus på klimavenlige og innovative investeringer, der både skal levere attraktive afkast til pensionsselskabernes medlemmer og gavne den grønne omstilling.                     

Fondens investeringer tager udgangspunkt i virksomheder indenfor energi, transport, fødevarer og landbrug, som i dag repræsenterer størstedelen af den globale CO2-udledning – og dermed har et udtalt omstillingsbehov og -potentiale. Målet er, at fonden skal forhindre CO2-udledninger igennem investeringer i klimaeffektive produkter, der kan erstatte produkter med et højere klimaaftryk. Derudover vil investeringerne have fokus på cirkulære modeller, der kan bidrage til at reducere forbruget af naturressourcer.

”Der findes i dag mange selskaber med store innovationspotentialer til at accelerere den grønne omstilling. Det kan være selskaber, der producerer bæredygtige byggematerialer, alternative proteinkilder og nye energiformer. Gennem 1GT-fondens investeringer kan vi bidrage til at fremme selskabernes nytænkende klimaløsninger og på denne vis mindske CO2-udledningen i atmosfæren - samtidigt med at vi skaber gode afkast til vores medlemmer”, udtaler Claus Jørgensen, investeringsdirektør i PenSam.

1GT er karakteriseret som en artikel-9 fond under EU’s disclosure-forordning. Fonden investerer alene i Private Equity – dvs. investeringer i selskaber, som ikke er børsnoterede.