PenSam Logo

Re­de­gø­rel­ser fra Fi­nan­stil­sy­net

Når Finanstilsynet har været på inspektion i PenSam udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som PenSam ifølge lovgivningen skal offentliggøre.

Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering af PenSam, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som PenSam har modtaget fra Finanstilsynet.

PenSam skal også offentliggøre andre redegørelser udarbejdet af Finanstilsynet, som indeholder påbud, påtaler og risikooplysninger, der efter Finanstilsynets vurdering har betydning for PenSams kunder, indskydere og øvrige kreditorer.

Nedenfor finder du aktuelle redegørelser fra Finanstilsynet.

Læs Finanstilsynets redegørelse om undersøgelse af PenSam Banks lønpolitik og lønpraksis

Læs PenSam Banks kommentar

Læs Finanstilsynets redegørelse om påbud til PenSam Bank i forbindelse med ordinær inspektion

Læs PenSam Banks kommentar