Redegørelser fra Finanstilsynet

Når Finanstilsynet har været på inspektion i PenSam udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som PenSam ifølge lovgivningen skal offentliggøre.

Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering af PenSam, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som PenSam har modtaget fra Finanstilsynet.

PenSam skal også offentliggøre andre redegørelser udarbejdet af Finanstilsynet, som indeholder påbud, påtaler og risikooplysninger, der efter Finanstilsynets vurdering har betydning for PenSam's kunder, indskydere og øvrige kreditorer.

Nedenfor finder du aktuelle redegørelser for de selskaber i PenSam, som Finanstilsynet har været på inspektion hos.

Læs Finanstilsynets redegørelse om påbud til PenSam Liv forsikringsaktieselskab om opgørelse af hensættelser til solvens

Læs Finanstilsynets redegørelse om påbud til Pensionskassen PenSam om opgørelse af hensættelser til solvens

Kommentar:

Bestyrelsen i henholdsvis PenSam Liv forsikringsaktieselskab og i Pensionskassen PenSam tager Finanstilsynets påbud til efterretning.

Bestyrelserne iværksatte i juni 2019 tiltag, der skal sikre, at de nye krav til hensættelsesberegningerne er imødekommet indenfor den angivne tidsfrist.

Læs Finanstilsynets redegørelse om ordinær inspektion i PenSam Bank, september 2019

Kommentar:

Finanstilsynet har gennemført en ordinær inspektion af PenSam Bank i september 2019, som led i det løbende tilsyn med banken. Sidste ordinære tilsyn var i 2014.

PenSam Bank har taget Finanstilsynets redegørelse til efterretning. Det sidste udestående, i forhold til Finanstilsynets påbud, forventes efterlevet i løbet af februar 2020. Inspektionen gav ikke anledning til mernedskrivninger.

Bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden