PenSam Logo

Redegørelser fra Finanstilsynet

Når Finanstilsynet har været på inspektion i PenSam udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som PenSam ifølge lovgivningen skal offentliggøre.

Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering af PenSam, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som PenSam har modtaget fra Finanstilsynet.

PenSam skal også offentliggøre andre redegørelser udarbejdet af Finanstilsynet, som indeholder påbud, påtaler og risikooplysninger, der efter Finanstilsynets vurdering har betydning for PenSam's kunder, indskydere og øvrige kreditorer.
 
Nedenfor finder du aktuelle redegørelser for de selskaber i PenSam, som Finanstilsynet har været på inspektion hos.

 

PenSam Pension juli 2021

Finanstilsynet – Redegørelse om undersøgelse PenSam Pension Forsikringsaktieselskabs risikovurdering på hvidvaskområdet

Læs Finanstilsynets redegørelse her

 

PenSam Pension har taget påbuddet til efterretning