PenSam Logo

Re­de­gø­rel­ser fra Fi­nan­stil­sy­net

Når Finanstilsynet har været på inspektion i PenSam udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som PenSam ifølge lovgivningen skal offentliggøre.

Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering af PenSam, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som PenSam har modtaget fra Finanstilsynet.

PenSam skal også offentliggøre andre redegørelser udarbejdet af Finanstilsynet, som indeholder påbud, påtaler og risikooplysninger, der efter Finanstilsynets vurdering har betydning for PenSam's kunder, indskydere og øvrige kreditorer.

Nedenfor finder du aktuelle redegørelser fra Finanstilsynet.

 

PenSam Forsikring maj 2023

Finanstilsynet - Redegørelse om inspektion i PenSam Forsikring

Læs Finanstilsynets redegørelse her

PenSam Forsikring tager Finanstilsynets påbud til efterretning. De givne påbud er blevet efterlevet.