PenSam Logo

Redegørelser fra Finanstilsynet

Når Finanstilsynet har været på inspektion i PenSam udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som PenSam ifølge lovgivningen skal offentliggøre.

Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering af PenSam, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som PenSam har modtaget fra Finanstilsynet.

PenSam skal også offentliggøre andre redegørelser udarbejdet af Finanstilsynet, som indeholder påbud, påtaler og risikooplysninger, der efter Finanstilsynets vurdering har betydning for PenSam's kunder, indskydere og øvrige kreditorer.
 
Nedenfor finder du aktuelle redegørelser for de selskaber i PenSam, som Finanstilsynet har været på inspektion hos.

 

PenSam Pension juli 2022

Finanstilsynet – Redegørelse om inspektion af private equity investeringer i PenSam Pension forsikringsaktieselskab

Læs Finanstilsynets redegørelse her

PenSam Pension har taget påbuddene til efterretning.

 

PenSam Bank juni 2022

Finanstilsynet – Redegørelse om påbud om ophør af anvendelse af NemID-nøglekortet

Læs Finanstilsynets redegørelse her

PenSam Bank har taget påbuddet til efterretning.

 

PenSam Pension marts 2022

Finanstilsynet – Redegørelse om påtale til PenSam Pension Forsikringsaktieselskab om værdiansættelse af private equity og illikvid kredit investeringer

Læs Finanstilsynets redegørelse her

PenSam Pension har taget påtalen til efterretning.