PenSam Logo

19-05-2020

PenSam fremhæves for kli­maind­sats

PenSam’s investeringer i vedvarende energi og omstilling til en grønnere aktieportefølje fremhæves af det danske initiativ Climate Investment Coalition som gode eksempler på, hvordan danske investorer arbejder med klima.

Del:Print:

PenSam’s investeringer i vindmøller, solcelleparker og grønne obligationer og et skifte til en aktieportefølje med øget klimafokus bliver fremhævet som best practices for, hvordan investorer kan indarbejde et klima-fokus i investeringer og være med til at løfte den grønne omstilling globalt.

Det sker på Initiativet Climate Investment Coalition's nye hjemmeside, der er et dansk initiativ mellem Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), Forsikring & Pension og World Climate Foundation.

Initiativet er taget for at få flere investorer globalt til at investere i den grønne omstilling, hvor en række eksempler fra danske investorer, heriblandt PenSam, skal være med til at vise, hvordan det kan ske.

”I PenSam arbejder vi på at få indarbejdet klima bredt i alle dele af investeringsporteføljen. Derfor har vi blandt andet omlagt vores aktieportefølje, så vi fremover prioriterer selskaber, der arbejder for den grønne omstilling, og vi investerer direkte i vedvarende energi og i grønne obligationer. Vi er glade for at vores indsats bliver bemærket,” siger Torsten Fels, adm. direktør i PenSam.

Climate Investment Coalition blev stiftet i forlængelse af, at den danske regering og den samlede danske pensionsbranche ved klimatopmødet i New York i september 2019, hvor Torsten Fels repræsenterede PenSam, offentliggjorde, at der fremover ville blive investeret markant mere i den grønne omstilling.

Direkte investeringer og aktivt ejerskab

I PenSam støtter vi op om den grønne omstilling på flere måder:

• PenSam har et mål om, at 10 procent at vores investeringer i 2025 skal være investeret i grøn omstilling, og det seneste år har PenSam investeret over 1 mia. kroner i vedvarende energi, som solcelleparker og landvindmøller i Texas, Californien og i Nordsverige.

• Vi har ændret benchmark for den børsnoterede aktieportefølje fra MSCI AC til MSCI ACWI Climate Change Index, hvilket fører til en mere bæredygtig aktieportefølje med markant lavere CO2-udledning. Samtidig har vi investeret i grønne obligationer udstedt af bl.a. World Bank og Kommunekredit

• Vi er med i Climate Action 100+, hvor 450 investorer fra hele verden er gået sammen for at presse 160 af verdens største virksomheder og CO2 udledere til at mindske deres CO2-udledning og ændre til en grønnere forretningsmodel.

• Vi har tilsluttet os TCFD’s (Task Force on Climated-related Financial Disclousures) anbefalinger omkring vurdering og integration af risikoen ved investeringer i forhold til klimaforandringerne.

Om PenSam

PenSam Gruppen omfatter arbejdsmarkedspensioner samt bank- og forsikringsvirksomhed med samlet set 430.000 kunder og en balance på 155 mia. kr. PenSam har fokus på ansvarlighed i forvaltningen af investeringerne, herunder at understøtte den grønne omstilling.

Læs mere om PenSams ansvarlige investeringer