PenSam Logo

18-09-2020

PenSam og PKA in­ve­ste­rer 3,4 mil­li­ar­der i nye ener­gi­ef­fek­ti­ve tog

Danske pensionspenge vil fremadrettet gøre den kollektive trafik i Storbritannien mere effektiv samtidig med, at der bliver skabt et godt langsigtet afkast til medlemmerne.

Del:Print:

To af Danmarks største pensionskasser, PenSam og PKA, investerer 3,4 milliarder kroner i nye overvejende elektriske togsæt, der afløser gamle dieseldrevne tog på en af Storbritanniens mest centrale toglinjer.

Danske pensionspenge vil fremadrettet gøre den kollektive trafik i Storbritannien mere effektiv samtidig med, at der bliver skabt et godt langsigtet afkast til medlemmerne.

Pensionskasserne PenSam og PKA har sammen investeret 3,4 milliarder kroner i nye tog, der skal køre på den vigtige forbindelse East Coast Main Line, der forbinder London med Edinburgh og Glasgow i Skotland.

Med investeringen træder pensionskasserne ind i finansieringen af et af Storbritanniens største OPP-projekter.

Strækningen er en af Storbritanniens travleste nationale toglinjer. Hvert år kører mere end 22 millioner passagerer på strækningen, der fungerer som primær transportforbindelse til London for større byer som Leeds, Newcastle og Glasgow.

Strækningen er overvejende elektrisk, og de nye tog erstatter gamle og mindre effektive dieseltog. Det vil både bidrage til at reducere rejsetiden for togpassagererne og CO2-udslippet på togstrækningen.

”Jeg er meget glad for det stærke samarbejde mellem PenSam og PKA, der sikrer endnu en solid investering i væsentlig infrastruktur. Det bidrager til gode pensioner for velfærdsstatens kernetropper – bl.a. sosu-medhjælpere og sygeplejersker – og giver samtidig en hjælpende hånd til en tiltrængt elektrificering af en central strækning i det britiske tognet. Det giver god mening,” siger Claus Jørgensen, Investeringsdirektør i PenSam.

”Vi er stolte af at kunne investere i så markant et infrastrukturprojekt, der ikke alene gør den kollektive trafik mere effektiv, men som også er med til at erstatte gamle og ineffektive dieseltog med nye overvejende elektriske tog på en af Storbritanniens vigtigste strækninger. Investeringen passer rigtig godt til det vi gerne vil i PKA og PenSam, fordi vi både sikrer vores medlemmer et stabilt langsigtet afkast samtidig med, at vi kan gøre en positiv forskel for miljøet,” siger Michael Nellemann Pedersen, Investeringsdirektør i PKA.

Investeringen bliver eksekveret og forvaltet af investeringsselskabet AIP Management, hvor PKA og PenSam er medejere og investorer. Med investeringen overtager pensionskasserne 30 pct. af Agility Trains East, der ejer og udlejer togflåden. Investorerne træder ind i et konsortium med japanske Hitachi, der leverer og servicerer togflåden.

Togene leases ud til togoperatøren London North Eastern Railway, og ejerne er sikret en fast leasingindkomst på togflåden af det engelske transportministerium frem til 2046.

Fakta:

  • Med en samlet investering på 3,4 mia. kr. overtager PKA og PenSam 30% af Agility Trains East (ATE) fra John Laing Group. De resterende 70 % af er ejet af japanske Hitachi.
  • PKA står for 75% af investeringen og PenSam's andel er på 25%
  • ATE ejer og udlejer en togflåde omfattende 65 togsæt leveret af Hitachi, hvoraf 42 er fuldt elektriske tog, og 23 er bi-mode (diesel og elektrisk).
  • 95% af togflådens samlede kørte kilometer er på el.
  • Leverancen af de 65 togsæt startede i 2019, og det sidste tog blev leveret i starten af september i år.
  • Togene kører på strækningen East Coast Main Line, der forbinder London med Edinburgh og Glasgow i Skotland. Der kører årligt mere end 22 mio. togpassager på strækningen.
  • Togene leases ud til operatøren London North Eastern Railway. ATE er sikret en fast leasingindkomst af det engelske transportministerium indtil 2046.