PenSam Logo

Dataetik

Brancheorganisationen for danske forsikrings- og pensionsselskaber, Forsikring & Pension, har vedtaget en række dataetiske principper, som PenSam bakker op om. Her finder du PenSam's dataetiske principper

 

I PenSam betyder ordentlighed og ansvarlighed alt. Det er hjørnesten i det fundament vi bygger vores forretning på.

Netop ordentlighed og ansvarlighed er nøgleord, når vi gør os etiske overvejelser om brugen af data i vores produktudvikling. Det er os magtpåliggende, at det er transparent, hvilke data vi bringer i anvendelse og at vores kunder og medlemmer føler sig trygge ved, at vi anvender disse data på en ansvarlig måde.

Brancheorganisationen for danske forsikrings- og pensionsselskaber, Forsikring & Pension, har vedtaget en række dataetiske principper.

Vi har i PenSam samlet vores dataetiske principper i logikker. Det er disse logikker vi holder foran os i vores daglige arbejde:

 

Logikker / Betydning for vores dataetiske principper 

 

 

PenSam Pension


Når du bliver kunde hos PenSam indsamler vi data, så vi kan indplacere dig i den rigtige pensionsordning.
Når du bliver optaget som kunde hos PenSam har vi brug for at vide følgende;

  • Din alder
  • Hvilken overenskomst der er gældende for dit ansættelsesforhold?
  • Hvor meget din arbejdsgiver indbetaler for dig?
  • Om du er ansat i flexjob eller anden støttet beskæftigelse


Når du bliver optaget som kunde hos PenSam vil vi IKKE indsamle data om dit helbred.

 

PenSam Bank

 

Når du bliver kunde i PenSam Bank, vil dine vilkår og dermed renter samt gebyrer afhænge af, hvilken kundegruppe du indplaceres i. Herudover vil din økonomiske situation være afgørende for, hvorvidt - og hvilke lån og kreditter, vi kan tilbyde dig.

 

For at afklare det er det nødvendigt at indsamle forskellig data:

  • Hvem du er – (herunder alder, erhvervsstatus, familieforhold m.m.)
  • Hvor du bor i landet (geografi) og boligform (leje, andel – eller ejerbolig) 
  • Hvad er dit formål med at bruge os som bank samt hvor meget der forventes af indbetalinger
  • Er du medlem af FOA (får særligt gode vilkår)

I relation til lån og kreditter kan følgende have betydning:

  • Indtægter og udgifter
  • Formueforhold
  • Pensionsforhold

 

AI (Artificial Intelligence) og RPA (Robotic Process Automation)

PenSam bruger i øjeblikket kun i begrænset omfang AI (Artificial Intelligence/ Kunstig intelligens), men vi forventer, at det vil blive et fast element i vores forretningsprocesser. I øjeblikket benytter PenSam i begrænset omfang RPA (Robotic Process Automation). Det er derfor vigtigt, at vi tager stilling til, hvordan vi vil gøre brug af disse teknologier.

Følgende punkter holder vi ekstraordinært meget fokus på i det videre arbejde med AI;

Vi skal behandle data sikkert, hvilke vi altid bestræber os på at gøre. Med AI skal vi være særligt opmærksomme på, at AI datamodeller ikke tilsidesætter de retningslinjer, som vi allerede opretholder.

 • Der skal være gennemskuelighed og rimelighed i PenSam's processer. Der skal her ikke være forskel på, om det er et menneske eller en maskine der har truffet en afgørelse.
 • Det skal altid være et menneske, der endeligt afgør en klage. Grundlaget for en afgørelse kan enten være tilvejebragt af en maskine eller et menneske.
 • Vi søger løbende indsigt og sparring på dette område - Læs eksempelvis mere om OECDs principper for brug af AI her

I PenSam Bank anvendes RPA til at understøtte interne processer for at sikre en ensartet og systematisk behandling af opgaver samt registrering af oplysninger modtaget fra tredjeparter (f.eks. offentlige myndigheder). PenSam Bank benytter ikke RPA til automatiske vurderinger i forbindelse med kreditgivning eller lignende.