PenSam Logo

Dataetik

Brancheorganisationen for danske forsikrings- og pensionsselskaber, Forsikring & Pension, har vedtaget en række dataetiske principper, som PenSam bakker op om. Her finder du PenSam's dataetiske principper

 

I PenSam betyder ordentlighed og ansvarlighed alt. Det er hjørnesten i det fundament vi bygger vores forretning på.

Netop ordentlighed og ansvarlighed er nøgleord, når vi gør os etiske overvejelser om brugen af data i vores produktudvikling. Det er os magtpåliggende, at det er transparent, hvilke data vi bringer i anvendelse og at vores kunder og medlemmer føler sig trygge ved, at vi anvender disse data på en ansvarlig måde.

Brancheorganisationen for danske forsikrings- og pensionsselskaber, Forsikring & Pension, har vedtaget en række dataetiske principper.

Vi har i PenSam samlet vores dataetiske principper i logikker. Det er disse logikker vi holder foran os i vores daglige arbejde:

 

Logikker / Betydning for vores dataetiske principper 

 

 

PenSam Pension


Når du bliver kunde hos PenSam indsamler vi data, så vi kan indplacere dig i den rigtige pensionsordning.
Når du bliver optaget som kunde hos PenSam har vi brug for at vide følgende;

  • Din alder
  • Hvilken overenskomst der er gældende for dit ansættelsesforhold?
  • Hvor meget din arbejdsgiver indbetaler for dig?
  • Om du er ansat i flexjob eller anden støttet beskæftigelse

Når du bliver optaget som kunde hos PenSam vil vi IKKE indsamle data om dit helbred.

PenSam Forsikring


Når du køber en forsikring hos PenSam Forsikring vil prisen blive fastsat ud fra forskellige forhold afhængig af den forsikring, som du vælger
PenSam vil i det omfang det er nødvendig indsamle data om følgende:

  • Hvor du er bosat
  • Din alder
  • Værdien af den genstand, der ønskes forsikring af
  • Hvor meget den forsikrede genstand forventes af blive brugt (eks. antal årlige kilometer for et køretøj)
  • Type (eller race) af den genstand der ønskes forsikring af
  • Alder af den genstand der ønskes forsikring af
  • Din erfaring som chauffør

Endvidere har følgende betydning for vores prisfastsættelse

  • Hvor stor en selvrisiko, du vælger
  • Hvilken periode det forsikrede skal være dækket
  • Hvilke dækninger der skal være indeholdt i din forsikring
  • Prisen afhænger også af, om din pris er trinreguleret eller fast;

  Trinreguleret pris: Så længe, du kører skadefrit, falder prisen år for år, indtil du når det billigste pristrin. Når du kommer til det billigste pristrin, bliver du automatisk flyttet til fast pris.

  Fast pris: Vores laveste pris. Får du en skade, betaler du selvrisikoen, men din forsikringspris ændrer sig ikke. Har du kørt skadefrit i 3 år, får du automatisk fast pris.


Vi vil i fremtiden se yderligere på initiativer som kan medvirke til ændring af din adfærd med henblik på færre skader. Ændringer i adfærd skal alene komme dig som kunde til gavn.

 

AI (Artificial Intelligence) og RPA (Robotic Process Automation)

PenSam bruger i øjeblikket kun i begrænset omfang AI (Artificial Intelligence/ Kunstig intelligens), men vi forventer, at det vil blive et fast element i vores forretningsprocesser. I øjeblikket benytter PenSam i begrænset omfang RPA (Robotic Process Automation). Det er derfor vigtigt, at vi tager stilling til hvordan vi vil gøre brug af disse teknologier.

Følgende punkter holder vi ekstraordinært meget fokus på i det videre arbejde med AI;

Vi skal behandle data sikkert, ligesom vi altid bestræber os på at gøre. Når det kommer til AI skal vi være særligt opmærksomme på, at AI datamodeller ikke tilsidesætter de tilretningslinjer som vi allerede opretholder.

 • Der skal være gennemskuelighed og rimelighed i PenSam's processer. Der skal her ikke være forskel på, om det er et menneske eller en maskine der har truffet en afgørelse.
 • Det skal altid være et menneske der endeligt afgør en klage. Grundlaget for en afgørelse kan enten være tilvejebragt af en maskine eller et menneske.
 • Vi søger løbende indsigt og sparring på dette område - Læs eksempelvis mere om OECDs principper for brug af AI her