PenSam Logo

Bæ­re­dyg­tig­heds­re­la­te­re­de op­lys­nin­ger

Gælder for investeringer knyttet til pensionsmodellen Fleksion, hvor alle nye medlemmer bliver optaget.

Som nyoptaget, indbetalende medlem har du ret til at få et detaljeret indblik i, hvilke bæredygtighedshensyn, der indgår, når vi investerer din pension.  

I de forskellige afsnit nedenfor kan du bl.a. læse om, hvilke miljømæssige og sociale karakteristika, vi ønsker at fremme gennem vores investeringer. Du kan også læse om vores investeringsstrategi, hvordan vi holder øje med, at de underliggende selskaber lever op til PenSam's retningslinjer og hvilke datakilder og metoder, der indgår i vores daglige arbejde med ansvarlige investeringer. 

Prækontraktuel information iht. EU’s disclosureforordning
Nedenfor er der link til to dokumenter, der udgør den såkaldte prækontraktuelle information i henhold til EU's disclosureforordning. 

Her kan du læse om, hvordan bæredygtighedsrisici defineres, integreres og vurderes at kunne påvirke investeringerne i PenSam: Læs om bæredygtighedsrisici
 
Her kan du læse om, hvordan bæredygtighedshensyn, herunder miljømæssige og sociale karakteristika, indgår ved investering: Læs den prækontraktuelle produktinformation for pensionsmodellen Fleksion

Periodisk rapportering iht. EU’s disclosureforordning
Nedenfor kan du læse en redegørelse om, hvor langt vi i PenSam er med at indfri vores målsætninger på området for Ansvarlige Investeringer. 

Du kan bl.a. se, hvor stor en andel af investeringerne i Fleksion, der ved udgangen af seneste regnskabsår var investeret bæredygtigt. Du kan også læse om, hvor langt vi er med at reducere CO2-udledningen i porteføljen.

Læs den periodiske rapportering for 2023 

PAI erklæring 2022 for PenSam Pension
Nedenfor kan du se og læse om PenSams væsentligste negative bæredygtighedsaftryk – de såkaldte PAI-indikatorer – opgjort for 2022. 

PAI-indikatorerne er første gang opgjort for investeringsåret 2022.
 

Læs PAI erklæring for PenSam Pension 2023


Politik for integration af bæredygtighedsrisici

Nedenfor kan du læse bestyrelsen i PenSam Pensions "Politik for integration af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningsprocesserne".

Politik for integration af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningsprocesserne

PenSams arbejde med ansvarlige investeringer, aktivt ejerskab og håndtering af bæredygtighedsrisici, er desuden detaljeret beskrevet i "Politik og retningslinje for Ansvarlige Investeringer og Aktivt Ejerskab" der kan tilgås her:

Politik og retningslinje for Ansvarlige Investeringer og Aktivt Ejerskab

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger for 'Fleksion'