Ansvarlige investeringer

​​​​​​​​​I PenSam skal vi skabe gode afkast for vores pensionskunder – og det skal ske på et ansvarligt grundlag.​​​​​​​​​​​​​

PenSam leverer arbejdsmarkedspensioner til 400.000 pensionskunder, der primært arbejder i den offentlige velfærdsstat, hvor de yder omsorg og pleje. Som investor på vores kunders vegne ønsker vi at tage samfundsansvar og bidrage til at skabe et godt afkast på et ansvarligt grundlag.

Derfor er værdier omkring ansvarlighed og ordentlighed integreret i PenSam’s virksomhedskultur og forretningsførelse. Det gælder også, når vi investerer på vegne af vores pensionskunder.

Retningslinjer for investeringer

PenSam’s retningslinjer for ansvarlige investeringer er grundlaget for, hvilke selskaber vi investerer i. Retningslinjerne er dannet på baggrund af en række internationale konventioner, herunder FN’s Global Compact. Kort fortalt ser vi på, om selskaberne: 

• respekterer basale menneskerettigheder
• overholder principperne i en række internationale konventioner om miljø og arbejdsforhold
• medvirker til alvorlige krænkelser af individers rettigheder i krig eller konfliktsituationer

Ydermere har PenSam en forventning om, at selskaber og samarbejdspartnere ikke planlægger investeringer med henblik på aggressiv skatteplanlægning. Ligeledes forventes det, at vores samarbejdspartnere ikke foretager handlinger, der bevidst strider imod OECD's BEPS-anbefalinger.


Nej tak til kul, klyngevåben og tobak

PenSam undgår selskaber, der medvirker til at producere eller udvikle klyngebomber, atomvåben eller delkomponenter, der kun bruges til disse våbentyper.

Vi investerer ikke i selskaber, hvor mere end 30 procent af omsætningen er knyttet til kul gennem f.eks. minedrift eller afbrænding, som er en af de mest klimabelastende energiformer. 

I PenSam mener vi, at tobaksinvesteringer er i strid med FN’s verdensmål om sundhed, som handler om at sikre sunde liv og trivsel. Derfor investerer vi ikke i tobaksselskaber.

For nordiske selskaber er det desuden en forudsætning, at de har indgået en faglig overenskomst.​

Aktivt ejerskab og dialog

I PenSam ønsker vi at påvirke de selskaber, som vi investerer i, til at arbejde i en mere ansvarlig retning. Derfor går vi i dialog med selskaber, når der opstår kritiske sager.

Når vi oplever eller bliver gjort opmærksom på, at et selskab ikke lever op til PenSam’s retningslinjer for ansvarlige investeringer, vil vi igangsætte undersøgelse af sagen og på den baggrund gå i dialog med selskabet.

Målet med dialogen med selskabet er at afklare, hvordan selskabet kan forbedre situationen og give selskabet mulighed for at rette op på sagen.

Hvis PenSam ikke oplever, at selskabet har vilje eller evne til at ændre adfærd, kan PenSam i sidste ende sælge investeringen og udelukke selskabet.​

Sådan henter vi viden

PenSam’s aktieinvesteringer og kreditobligationer bliver hvert kvartal screenet for brud på vores retningslinjer for ansvarlige investeringer og internationale konventioner. 

Vi samarbejder med screeningsbureauet GES International, der også går i dialog med selskaber på PenSam’s vegne, hvis der opstår kritiske sager.

​PenSam har som oftest dialogen med danske selskaber selv.

I PenSam ønsker vi at være transparente omkring vores arbejde med aktivt ejerskab, og derfor offentliggør vi selskaber, som er på vores observationsliste.

Se liste over selskaber, som er på PenSam's observationsliste.

​​​

Udelukkelse af selskab

Hvis et selskab ikke viser evne eller vilje til at håndtere situationen, vil PenSam sælge investeringen og udelukke selskabet for fremtidige investeringer.

Samtidig orienterer vi selskabet om, at det er kommet på PenSam's udelukkelsesliste og hvorfor med det formål at få selskabet til at ændre adfærd.

PenS

am har i øjeblikket ca. 180 selskaber på udelukkelseslisten, hvor det største antal er relateret til kontroversielle våben samt selskaber indenfor kul og tobak.

Se udelukkelseslister her vedrørende selskaber og statsobligationer.​​

Samarbejdspartnere og leverandører

Når vi i PenSam i egen forretningsførelse og investeringer overholder FN’s Global Compact, forventer vi også, at vores samarbejdspartnere og leverandører gør det.

PenSam’s Code of Conduct.