Udbetaling

Udbetaling

Hvilken udbetaling vil du vide mere om?
Vælg i menuen

Få udbetalt din alderspension

​Du skal selv kontakte os for at få din alderspension udbetalt, da vi ikke ved, hvornår du ønsker at gå på pension. 
Det er en god idé at ringe en måneds tid inden, du ønsker udbetalingen.
 
Du kan have både en månedlig pension og en opsparing, der bliver udbetalt på én gang.
 

Log på via Min side og se, hvad du har og kan få udbetalt

Opsparing, der bliver udbetalt på én gang (det kan være en aldersforsikring, aldersopsparing eller alderssum) kan du som regel få udbetalt, når du har nået pensions-udbetalingsalderen.
 

Se hvornår du tidligst kan få din pension udbetalt

Opsparingen til din livsvarige alderspension bliver udbetalt som en månedlig pension, så længe du lever. Du kan begynde udbetalingen, når du er stoppet med at arbejde og har nået pensions-udbetalingsalderen (se linket ovenfor).
 
 • Hvis du går mindst 10% ned i arbejdstid, kan du gå på delpension og få en delvist udbetaling af din alderspension, mens du stadig arbejder.  
 • Er din pension på under 10.900 kr. (2019) i alt om året, kan den i visse tilfælde i stedet udbetales som en sum, men først når du er stoppet med at arbejde. (Vær opmærksom på at grænsen for udbetaling på én gang formentlig snart bliver ændret).  


sådanGørDu.PNG

call2actionBookMoede.jpg
Book et møde med os, når du vil have din pension udbetalt​​.

Find flere svar om udbetaling af alderspension​

Delpension

Du kan få udbetalt en del af din alderspension som delpension, hvis du går mindst 10% ned i arbejdstid, efter du har nået pensions-udbetalingsalderen

Se hvornår du tidligst kan få delpension udbetalt

DetforsteDuSkalGore.PNG
Ring til os, så kan vi beregne, hvad du kan få udbetalt i delpension. Herfra guider vi dig videre.

TLFPIL.png   TLF: 44 39 32 45  (hverdage: 8.30-16.00)  

slutstreg.PNG

 

Læs mere om delpension inden du ringer

Førtidspension

Hvis din arbejdsevne bliver varigt nedsat, kan du få udbetalt førtidspension fra PenSam.

UdbetalingKanbeståaf.PNG

 • Engangsudbetaling på 140.000 kr. (Gruppesum ved førtidspension)
 • En månedlig udbetaling (PenSam førtidspension)

tildelingaffortidspensionafhangerAF.PNG

 • Om du har fået tilkendt førtidspension fra din kommune*
 • Din pensionsordning
 • Størrelsen af dine samlede indbetalinger
 • Hvilken dækning du selv har valgt
 • Din alder 
  Når du har indbetalt til din pension efter 01.01.2019 gælder dækningen på PenSam førtidspension indtil folkepensionsalderen (udløber ellers ved 65 år) og dækningen på Gruppesum ved førtidspension gælder indtil 5 år før folkepensionsalderen (udløber ellers ved 60 år).

*Vilkårene er anderledes, hvis du har en såkaldt PMF Pension.

PenSam førtidspension kan i visse tilfælde også udbetales, hvis du får forlænget udbetaling af dagpenge under sygdom fra din kommune i henhold til sygedagpengelovens regler om livstruende uhelbredelig sygdom.

Find flere svar om udbetaling af PenSam førtidspension 

 
sådanGørDu.PNG
1. Første skridt er, at du har ansøgt om og fået tilkendt førtidspension hos din kommune.
 
Herefter skal du booke et møde med os, eller følge vejledningen nedenfor. (Er du i PMF Pension, så book under alle omstændigheder et møde med os.)
call2actionBookMoede.jpg

2. 
I stedet for at booke et telefonmøde kan du vælge med det samme at sende os en kopi af to dokumenter:
 • Den afgørelse, hvor din kommune tilkender dig førtidspension

 • Kommunens ressourceprofil eller rehabiliteringsplan

Send det til:
PenSam
Jørgen Knudsens Vej 2
3520 Farum

Har du fået forlænget dine sygedagpenge, fordi du er ramt af en livstruende uhelbredelig sygdom, skal du i stedet for ovenstående sende os din aftale om forlængelse af dagpenge ved livstruende uhelbredelig sygdom.

3. Vi skriver automatisk til dig, når vi har modtaget dine papirer. Herefter undersøger vi, om du opfylder betingelserne for at få en udbetaling fra PenSam.
 
4. Når vi har afklaret, om du kan få en udbetaling, skriver vi til dig.
 
5. Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.
 
Inden du går i gang, så læs vores guide om PenSam's førtidspension​ 

Ved dødsfald

​Er du pårørende til en, der har haft sin pensionsordning i PenSam, kan du som efterladt være berettiget til en udbetaling. PenSam får automatisk besked om dødsfald fra CPR-registeret, men en eventuel udbetaling kan ofte ske hurtigere, hvis du som pårørende selv kontakter PenSam. 
 
 sådanGørDu.PNG

call2actionBookMoede.jpg

Når vi har talt sammen, sender vi dig de papirer, du skal udfylde for at få udbetalingen. Vi beder også om at få en kopi af skifteretsattesten.

Når du har sendt papirerne til os, behandler vi sagen og undersøger, hvem der har ret til udbetaling. Udbetalingen sker til en NemKonto.

Hvis ingen pårørende kontakter os, tager vi selv kontakt til skifteretten.


Udbetalingen sker til nærmeste pårørende eller til den begunstigede, afdøde har indsat til at modtage udbetalingen.

 
Bemærk: Hvis du ikke har gruppelivsforsikringen i din pensionsordning, kan du i stedet for være dækket af FOA Gruppeliv, hvis du er medlem af FOA. Du skal ringe til PenSam, uanset hvilken af forsikringerne, det drejer sig om.
 

Se hvem der er nærmeste pårørende.   

Find flere svar om udbetaling ved dødsfald

Kritisk sygdom

​​Hvis du bliver ramt af en kritisk sygdom, inden du når din folkepensionsalder (i enkelte tilfælde i stedet 65 år), kan du få udbetalt en sum på 100.000 kr., hvis du har forsikringen i din pensionsordning, og hvis den sygdom, du har fået, er dækket af forsikringen.  

call2action-logpå.PNG

Se hvilke sygdomme, der giver ret til udbetaling

Bemærk: Hvis du ikke har forsikringen i din pensionsordning, kan du i stedet for være dækket af en lignende forsikring, hvis du er medlem af FOA. Du skal ringe til PenSam, uanset hvilken af forsikringerne, det drejer sig om.
 
Har du en opsparing til en engangsudbetaling ved pensionering, kan du også få denne udbetalt, hvis du får en af de kritiske sygdomme.

sådanGørDu.PNG

1. Ring til os på 44 39 32 45 og hør, om du har forsikringen, og om din sygdom giver ret til udbetaling.

2. Vi sender dig nogle papirer, du og din læge skal udfylde.
 
3. Du sender papirerne til os.
 
4. Vi skriver til dig, hvis vi har brug for mere dokumentation.
 
5. Når vi har afklaret, om du kan få summen udbetalt, skriver vi til dig igen.
 
6. Pengene vil være på din konto, umiddelbart efter du har modtaget brevet. 
  

Find flere svar om udbetaling ved kritisk sygdom

Udbetaling før tid

Din opsparing er med henblik på udbetaling ved pensionsalderen.

Derfor er det kun i ganske særlige tilfælde, du kan få den udbetalt, inden du fylder 60 år. Der skal desuden betales en høj beskatning, hvis du hæver din pension i utide.

Derfor er det ofte en bedre idé i stedet at få overført din pension, så du har din pension samlet ét sted. 

OBS: Får du den udbetalt før tid - mindre end 10 år før, du kan få folkepension - kan du, ikke senere, benytte muligheden om at foretage en høj indbetaling til en Aldersopsparing. Se mere om begrænsningen.

 

Du kan få udbetalt din pension før tid i 2 tilfælde:

1. Hvis:
 • Værdien af din pension er under 25.000 kr.*
  OG 
 • Der er gået 12 måneder siden den sidste indbetaling til pensionsordningen 
Desuden kan det være en forudsætning, at:
 • Du ikke har indledt sag om udbetaling af offentlig førtidspension 
 • Du ikke har fået forlænget din dagpengeperiode på grund af livstruende /uhelbredelig sygdom
* I beløbet på 25.000 kr. skal medregnes eventuel opsparing til aldersopsparing i PenSam Bank, som er en del af pensionsordningen. 
2. Hvis:
 • ​Du emigrerer. I så fald kan udbetalingen ske med det samme, efter at indbetalingen til pensionsordningen er stoppet.   
Emigration betyder, at du flytter varigt til udlandet. Grønland og Færøerne regnes ikke for udlandet. Du er for eksempel heller ikke emigreret, hvis du hele tiden har boet i Sverige, men arbejder i Danmark. 
  
Hvis du opfylder reglerne for at kunne hæve din pensionsordning i utide, skal du betale en højere afgift til staten, end hvis du fik pensionen udbetalt normalt. Afgiften til staten er på op til 60%. Desuden skal du betale et gebyr på ca. 1.700  kr. til PenSam plus eventuelt kursværn. 

sådanGørDu.PNG

  1. Ring til os hvis du opfylder en af de 2 betingelser og ønsker at ophæve din pension før tid.  

TLFPIL.png    TLF: 44 39 32 45  (hverdage: 8.30-16.00)

 

 

 

 

Overføre pension til PenSam

Hvis du har en mindre pensionsordning stående, kan det være en god idé at få den overflyttet til det sted, du indbetaler til din pension nu.
 
Ved jobskifte kan du som regel få overført din pension uden omkostninger inden for de første 3 år efter, at du har stoppet indbetalingen. 
 
​Indtil videre kan du ekstraordinært få overført enhver pensionsordning med en værdi på under 20.000 kr. mellem alle selskaber uden omkostninger.

Sådan gør du 

Saml din pension i PenSam  

Flytte pension ud af PenSam

​Hvis du får nyt job med en anden overenskomst end FOA - kan du overføre din pension fra PenSam til et andet selskab. 

Du skal kontakte det nye selskab, hvis du ønsker at flytte din pension. Det er nemlig dem, der kan fortælle dig om konsekvenserne ved at overføre din pension.
 
Du skal for eksempel være opmærksom på:
 • Hvilken måde din pension bliver forrentet i den nye ordning sammenlignet med din pension i PenSam
 • Hvordan dine forsikringsdækninger ser ud før og efter, hvis du flytter din pensionsordning
 • Hvilke omkostninger der er til administration ved at lade pensionsordningen blive stående. I PenSam betaler du ikke omkostninger for en ordning, du ikke længere indbetaler til. 

Policenummeret på din pension i PenSam er som hovedregel dit cpr.nummer. Har du flere ordninger hos os, har hver ordning dog et særskilt nummer. Du kan finde nummeret på pensionsinfo.dk under "dine aftaler".

Udbetaling til NemKonto

​​I PenSam udbetaler vi din pension og forsikringsdækninger m.v. til din NemKonto.

Er du i tvivl om hvilken konto, der er din NemKonto, kan du logge ind og finde ud af det via nemkonto.dk.
 
 
Får du en udbetaling, fordi dit helbred svigter, eller du har mistet en forsørger, kan udbetalingen i visse tilfælde være beskyttet mod dine kreditorer. En sådan beskyttelse kan ikke opretholdes, hvis udbetalingen sker til din NemKonto, fordi udbetalingen så bliver blandet med dine andre penge.
 

Udbetaling til en anden konto end din NemKonto

Ønsker du, at vi udbetaler til en særskilt konto, som ikke er din NemKonto, skal du sende følgende til PenSam:

 • Skriftlig dokumentation fra dit pengeinstitut, der viser, at du er indehaver af den konto, som du ønsker, vi udbetaler til.
  Få dit pengeinstitut til at udfylde denne blanket: Hent blanket
 • Kopi af billedlegitimation, hvor dit CPR-nummer fremgår (fx pas eller kørekort) og af dit sundhedskort

Modregning i andre ydelser

​Når du får udbetalt pension fra PenSam, kan det i nogle tilfælde påvirke, hvad du eller din ægtefælle/samlever er berettiget til at få udbetalt i ydelser fra det offentlige.

Se i hvilke ydelser, der kan ske modregning

Var denne information brugbar?

Tak for din feedback

Hvad var brugbart på siden?

Tak for din feedback

Hvordan kan vi forbedre siden?

Tak for din feedback

Tak for din feedback

Din kommentar er modtaget. Vi sætter stor pris på din feedback.