PenSam Logo

Se­ni­o­r­pen­sion giver også ret til ud­be­ta­ling fra PenSam

Er din arbejdsevne væsentligt nedsat, og er der under seks år til, du kan gå på folkepension, kan du søge om offentlig seniorpension. Har du fået tilkendt offentlig seniorpension, er der mulighed for, at du også kan få månedlig førtidspension fra PenSam.

Formålet med Seniorpension er at forbedre mulighederne for at kunne gå på pension i årene op til folkepensionsalderen, hvis man har været rigtig mange år på arbejdsmarkedet og mistet en stor del af sin arbejdsevne.

Du kan søge om seniorpension hvis:

,

Brug for rådgivning?

Du søger om seniorpension via borger.dk. Du kan søge op til 6 måneder før det tidspunkt, du tidligst kan få seniorpension. Du skal have afgørelsen på, om du kan få seniorpension, senest 6 måneder efter, du har søgt.

Hvis du ikke kan få tilkendt seniorpension, så husk at undersøge dine muligheder for i at kunne gå på Tidlig Pension

Læs mere om seniorpension på borger.dk

Seniorpensionen er af samme størrelse som den offentlige førtidspension. Der gælder også de samme regler omkring modregning og gensidig forsørgerpligt, som for almindelige førtidspension.

OBS: Vigtigt før du vælger at søge seniorpension

Seniorpension kan også give ret til månedlig PenSam førtidspension

Får du tilkendt seniorpension på et tidspunkt, hvor du er dækket af forsikringen PenSam Førtidspension, kan du som hovedregel samtidig får en månedlig udbetaling fra PenSam. Udbetalingen fortsætter, indtil forsikringen udløber. 

Er du dækket af forsikringen, kan du få PenSam førtidspension hver måned fra det tidspunkt, hvor kommunens pensionsnævn afgør, at du får seniorpension. Hvor meget du kan få udbetalt fra PenSam, og hvor længe udbetalingen fortsætter, kan du se ved at logge ind på Min Pension og læse om PenSam Førtidspension. 

Får du tilkendt seniorpension, er der også mulighed for, at du fra fællesskabet i PenSam får indbetalt til din alderspension i en periode, som hvis du fortsat havde været i arbejde i denne periode. Desuden er du dækket af gruppelivsforsikringen frem til din folkepensionsalder.

Bemærk: Reglerne ovenfor gælder for langt de fleste, der har pension i PenSam. Nogle få kundegrupper får dog ikke pr. automatik en udbetaling fra PenSam ved tilkendelse af offentlig pension. Du kan se, hvad der gælder for dig ved at læse om din dækning ved sygdom på Min Pension.

Vær desuden opmærksom på, at du ikke vil kunne få udbetalt førtidspension fra PenSam på baggrund af en sygdom du allerede havde, da du blev optaget i pensionsordningen.

 

Læs om udbetaling af PenSam førtidspension

Bemærk ændringer 01.07.24

Vær opmærksom på, at der sker ændringer i forsikringerne ved førtidspension i PenSam med virkning fra 1. juli 2024. Medlemmer, der bliver berørt af ændringerne, får brev i e-Boks i december 2023 eller januar 2024.

Læs mere om ændringerne her