Seniorpension giver også ret til udbetaling fra PenSam

Er din arbejdsevne væsentligt nedsat, og er der under seks år til, du kan gå på folkepension, kan du søge om den nye seniorpension. Får du seniorpension, kan du også få førtidspension fra PenSam.

De nye regler om seniorpension gælder fra den 1. januar 2020 og erstatter de tidligere regler om seniorførtidspension. Formålet med den nye ordning er at forbedre mulighederne for at kunne gå på pension i årene op til folkepensionsalderen, hvis man har været rigtig mange år på arbejdsmarkedet og mistet en stor del af sin arbejdsevne.

Du kan søge om seniorpension hvis:

,

Brug for rådgivning?

Du søger om seniorpension via borger.dk. Du kan søge op til 6 måneder før det tidspunkt, du tidligst kan få seniorpension. Du skal have afgørelsen på, om du kan få seniorpension, senest 6 måneder efter, du har søgt.

Hvis du ikke kan få tilkendt seniorpension, så husk at undersøge dine muligheder for i at kunne gå på Tidlig Pension

Læs mere om seniorpension på borger.dk

Seniorpensionen er af samme størrelse som den offentlige førtidspension. Det vil sige 19.331 kr. om måneden før skat for enlige, og 16.432 kr. for gifte og samlevende (2021). Der gælder de samme regler omkring modregning og gensidig forsørgerpligt, som for almindelige førtidspension.

OBS: Vigtigt før du vælger at søge seniorpension

Seniorpension giver også ret til PenSam førtidspension

Får du tilkendt seniorpension, kan du som hovedregel også få udbetalt PenSam førtidspension. Det vil sige, at du i forhold til din pension i PenSam har de samme rettigheder, når du får seniorpension, som hvis du var blevet tilkendt den almindelige offentlige førtidspension.

Du kan derfor få PenSam førtidspension hver måned fra det tidspunkt, hvor kommunens pensionsnævn afgør, at du får seniorpension, og indtil din folkepensionsalder. Hvor meget du kan få udbetalt fra PenSam, kan du se ved at logge ind på Min Pension.

Foruden den månedlige førtidspension fra PenSam kan du også have ret til engangsbeløbet Gruppesum ved førtidspension. Men retten til at få summen ved førtidspension udbetalt udløber fem år før din folkepensionsalder. Det vil sige, at der skal være mere end 5 år til din folkepensionsalder, når du får tilkendt seniorpension, hvis du skal kunne få udbetalt engangsbeløbet ved førtidspension fra PenSam.

* For nogle kunder i PenSam er udløbstidspunktet for forsikringerne en fast alder i stedet for folkepensionsalderen. Log ind på Min Pension for at se, hvad der gælder for dig.

Får du tilkendt seniorpension, opnår du også, at der bliver indbetalt til din livsvarige alderspension i PenSam, ligesom hvis du selv havde indbetalt. Desuden er du dækket af gruppelivsforsikringen frem til din folkepensionsalder.

Bemærk: Reglerne ovenfor gælder for langt de fleste, der har pension i PenSam. Nogle få kundegrupper får dog ikke pr. automatik en udbetaling fra PenSam ved tilkendelse af offentlig pension. Du kan se, hvad der gælder for dig ved at læse om din dækning ved sygdom på Min Pension.

Vær desuden opmærksom på, at du ikke vil kunne få udbetalt førtidspension fra PenSam på baggrund af en sygdom du allerede havde, da du blev optaget i pensionsordningen.

 

Læs om udbetaling af PenSam førtidspension