PenSam Logo

Når du er pen­sio­nist

Her kan du læse om udbetalingen, efter at du er gået på pension, eller når du er på efterløn, delpension eller førtidspension.

Hvornår får jeg min udbetaling?

Udbetalingen af månedlig pension får du den sidste bankdag i måneden. I december måned får du pengene senest den 23. Du får besked i e-Boks, hvis din udbetaling ændrer sig. 

Får du i forbindelse med din pensionering udbetalt et engangsbeløb, bliver det udbetalt nogle hverdage efter udbetalingen af din månedlige pension.

Din udbetaling kan stige eller falde. Som hovedregel bliver din udbetaling kun reguleret ved årsskiftet. Du får altid besked i e-Boks, hvis udbetalingen ændrer sig. Husk at give Udbetaling Danmark eller din a-kasse besked om ændringer, så du kan få beregnet din efterløn, folkepension eller andre ydelser rigtigt.
,

Brug for rådgivning?

Sådan er du forsikret

Ved at logge ind på din pension, kan du se, om du har forsikringer, der dækker ved sygdom og dødsfald. Eller du kan læse om, hvad der gælder generelt nedenfor.

Fra førtidspension til alderspension

Der gælder forskellige regler for, hvad der sker, når du som førtidspensionist skal overgå til alderspension

  • Er du i pensionsmodellen Tradition fortsætter din udbetaling resten af livet. Dette sker automatisk.
  • Er du i pensionsmodellen Fleksion, kan du se på Min Pension, hvornår udbetalingen af førtidspension stopper. Herefter kan du begynde af få udbetalt din alderspension fra PenSam - det sker ikke automatisk. Vi sender et brev til dig, så du i rette tid kan bede om at få sat din alderspension i gang.
    Hvor stor alderspensionen er, kan du se ved at logge ind.

Book et møde med os inden pensionsalderen, så kan vi hjælpe dig med, hvad du skal gøre. 

 

Fra delpension til fuld pension

Når du stopper helt med at arbejde, skal du kontakte os for at sætte gang i udbetaling af resten af din pension.

Det spørger andre om