Beregn din indtægt som pensionist

Med pension i PenSam, folkepension og ATP kan du se frem til en pæn indkomst som senior.
Mange vil have omkring 80% af deres nuværende løn i indkomst resten af livet. 

Prøv beregneren og se, om det også gælder for dig.​​​​

Har du yderligere spørgsmål om din pension, så book et telefonmøde med en af vores kunderådgivere.

Sammenlign din pension med din løn


Giv beregneren 3 enkle oplysninger om dig selv, og klik på Beregn. Så kan du se, hvor meget du alt i alt kan forvente at få i pension i forhold til den løn, du får i dag.


OBS! Du skal bruge et tal fra pensionsoverblikket, som du har fået tilsendt, eller fra pensionsinfo.dk.

Find tallet på dit pensionsoverblik.

Resultat

Så meget er det vores skøn, at du får i samlet
pension i forhold til den løn, du har i dag
— når din forventede PenSam pension, ATP og folkepension lægges sammen

100%
(din løn i dag)

En tommelfingerregel siger, at du har en fornuftig pension, hvis du som pensionist har udsigt til at få omkring 80% af den indtægt, du havde, mens du gik på arbejde, og i øvrigt mener at du kan opretholde det liv, du ønsker som pensionist.

Du er altid velkommen til at ringe på 78 79 24 12 for at få et godt råd om din pension.

Læs også: Hvordan vil du leve som pensionist?Beregningsforudsætninger/forbehold:

Beregningen viser et skøn, der bygger på nedenstående forudsætninger.

Din forventede pension er sammenlignet med den løn, du har i dag. Der er ikke taget højde for eventuelle fremtidige lønstigninger. Der er heller ikke taget højde for, at din pension eventuelt får en højere eller lavere forrentning, end den der er indregnet i prognosen på dit pensionsoverblik. Beregningen gælder for den alder, som størrelsen af din pension er beregnet ved på dit pensionsoverblik, og under de forudsætninger, som står på dit pensionsoverblik.

Har du udbetalinger fra andre pensionsordninger, er det ikke medregnet. Du kan derfor være bedre dækket, end det fremgår af beregnerens resultat. Vil du lave beregninger, der tager alle pensionsordninger med, kan du finde tallene på pensionsinfo.dk, lægge dem sammen og indsætte summen i beregneren.

Er du samlevende/gift er der i beregningen af din folkepension taget udgangspunkt i, at din samlever/ægtefælle også er gået på pension og har en indtægt af samme størrelse som dig.

Størrelsen af ATP er for en typisk kunde. Folkepension og ældrecheck er beregnet ud fra gældende regler.