PenSam Logo

Hvornår og hvad kan du på vejen mod pension?

Få overblik over dine muligheder i forhold til at gå på alderspension her på siden. Vil du gemme pengene til du kan gå på folkepension eller få din egen pension udbetalt tidligere? Hvad med efterløn eller delpension, hvis du vil trappe ned i arbejdstid?

Pension muligheder
Del:Print:

Er du ansat i kommune eller region, kan du have ret til mellem 2 og 9 seniorfridage om året, fra du fylder 58 år. Det afhænger af den overenskomst, du er ansat på. Alternativt kan du veksle fridagene til ekstra indbetaling til din pension.

Det er en mulighed for, at du kan få en individuel aftale med din leder om særlige arbejdsvilkår - for eksempel at begrænse fysisk krævende opgaver eller arbejde på skæve tidspunkter. Din tillidsrepræsentant eller FOA kan hjælpe.

Vi anbefaler, at du omkring denne alder benytter dig af vores tilbud om at deltage i et seniormøde. Her gennemgår vi alle de ting, du kan læse om her på siden, så du bedst muligt kan planlægge din pensionering og tiden frem mod den.

Fra du er 58 år

Det er en mulighed for at begynde at få en del af din livsvarige pension udbetalt, mens du stadig arbejder. På den måde kan du bedre få råd til at trappe ned i arbejdstid, hvis du har brug for det, når du nærmer dig pensionsalderen.

Har du sparet op til et engangsbeløb i din pensionsordning - kan du få det udbetalt nu. Det gælder uanset om du fortsætter med at arbejde eller ej. Se om du har et engangsbeløb i din pension ved at logge ind.

Udbetaling af månedlig pension fra PenSam kan også begynde allerede nu. Det er dog et krav, at du er stoppet i det job, hvorfra du har indbetalt til din pension. Vil du fortsætte med at arbejde, kan du se, om delpension er noget for dig.

Fra din tidligste pensionsalder

Er din arbejdsevne nedsat til højst 15 timer i forhold til dit seneste job, og har du været på arbejdsmarkedet i 20-25 år, er seniorpension måske en mulighed i stedet for den offentlige førtidspension.

Uanset om du får offentlig førtidspension eller seniorpension, kan du som hovedregel også få udbetalt en månedlig førtidspension fra PenSam, hvis du har forsikringen i din pensionsordning.

På dette tidspunkt har du mulighed for at søge om Tidlig Pension - som du kan læse mere om nedenfor. Det vil sige, at du på dette tidspunkt kan få afklaret, om du har været længe nok på arbejdsmarkedet til at kunne få Tidlig Pension.

6 år før din folkepensionsalder

Er du med i ordningen, kan du få udbetalt efterløn fra dette tidspunkt. Din a-kasse udbetaler og kan vejlede om efterløn. Du kan for eksempel få beregnet størrelsen af efterlønnen ca. 2 måneder før din efterlønsalder.

Går du på efterløn, kan du begynde på udbetalingen af din livsvarige pension samtidig. For de fleste er det en fordel at begynde på udbetalingen, da din pension bliver modregnet i udbetalingen af efterløn, uanset om du får den udbetalt eller ej.

Har du sparet op til et engangsbeløb i din pensionsordning, som du endnu ikke har fået udbetalt, kan du få det udbetalt nu. Se om du har et engangsbeløb i din pensionsordning ved at logge ind.

Fra din efterlønsalder

Har du været på arbejdsmarkedet i mindst 42 år, når der er 6 år til din folkepensionsalder, kan du søge om Tidlig Pension. Det er en offentlig pension, du kan få i op til 3 år før, du kan få folkepension.

Har du mulighed for at gå på Tidlig Pension, kan du begynde på udbetalingen af din livsvarige pension samtidig. For de fleste vil udbetalingen fra PenSam ikke påvirke størrelsen af Tidlig Pension.

Har du sparet op til et engangsbeløb i din pensionsordning, som du endnu ikke har fået udbetalt, kan du få det udbetalt nu. Se om du har et engangsbeløb i din pensionsordning ved at logge ind.

3 år før din folkepensionsalder

Du kan få folkepension nu - uanset om du arbejder eller ej. Eller du kan vente og få en højere pension. Størrelsen af folkepensionen afhænger af, om du har andre indtægter, er samlevende eller enlig, og hvor længe du har boet i Danmark.

Du kan få udbetalt din pension fra PenSam både tidligere, senere eller samtidig med din folkepension. Bemærk at udbetaling af din pension fra PenSam derfor ikke begynder automatisk. Vi skriver til dig kort før din folkepensionsalder.

Alle der har været på arbejdsmarkedet, kan få udbetalt Arbejdsmarkedets Tillægs Pension. Du kan få udbetalingen fra dette tidspunkt eller vælge at få udskudt udbetalingen og på den måde få en højere udbetaling senere.

Fra din Folkepensionsalder