PenSam Logo

Ar­bejds­ind­tægt bliver ikke længere modregnet i fol­ke­pen­sio­nen

Fra 1. januar 2023 bliver du ikke længere modregnet i folkepensionens grundbeløb eller tillæg, hvis du arbejder samtidig. 

Tidligere var det sådan, at folkepensionens tillæg gradvist blev nedsat ved arbejdsindtægter på over 122.004 kr. om året, og grundbeløbet blev nedsat ved arbejdsindtægter på over 359.200 kr. Især ændringerne vedrørende modregning i folkepensionens tillæg kan derfor få betydning for mange. 

Vær opmærksom på, at selv om reglerne gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023, så vil indregnet modregning i dette års folkepension først blive tilbagebetalt i 2024. 

Arbejdsindtægt har stadig betydning for den personlige tillægsprocent
Din arbejdsindtægt vil fortsat indgå i beregningen af den personlige tillægsprocent, som bruges til at beregne ældrecheck, varmetillæg, helbredstillæg og mediecheck. 
Anden indkomst vil stadig medføre modregning

Der bliver heller ikke ændret på, at andre indtægter stadig kan blive modregnet i folkepensionens tillæg efter samme regler som hidtil. Det vil sige, at for eksempel udbetaling fra PenSam, ATP eller andre pensionsordninger, og renteindtægter og aktieindkomst, der overstiger i alt 91.300 kr. om året (for enlige) / 182.900 kr. om året (for samlevende/gifte), stadig kan medføre modregning i folkepensionens tillæg. 

Læs mere på borger.dk

Om arbejde og udbetaling af pension fra PenSam
For at begynde udbetaling af din pension fra PenSam, er det en betingelse, at du er stoppet i det arbejde, hvorfra der blev indbetalt til din pension i PenSam. 

Stopper du med at arbejde, kan du til gengæld begynde at få udbetalt din pension fra PenSam inden din folkepensionsalder, for eksempel samtidig med at du får udbetalt efterløn. Du kan få pension fra PenSam fra det tidspunkt, der er din tidligste pensionsudbetalingsalder. Hvornår det er, kan du se ved at logge ind på Min Pension