PenSam Logo

Pas på du kan få skat­tes­mæk, hvis du ind­be­ta­ler til pension andre steder

Indbetaler du til en Aldersforsikring, Aldersopsparing eller en Ratepension andre steder end i PenSam, så pas på risikoen for en skatteafgift.

Hvis du selv indbetaler til Aldersforsikring eller Aldersopsparing
For de fleste medlemmer i PenSam er det sådan, at fra og med juli 2023, bliver en del af indbetalingen til pensionsordningen i PenSam brugt til den type pension, der hedder en Aldersforsikring med løbende udbetaling. Du kan også selv have valgt, at en del af din indbetaling skal bruges på en Aldersopsparing.

Der er nemlig en række fordele ved denne type pension, fordi den ikke bliver modregnet i folkepensionen eller ældrecheck, når den bliver udbetalt. 

Til gengæld er der et loft for, hvor meget der hvert år må blive indbetalt til denne type pension. I 2023 var loftet på 8.800 kr., hvis du har mere end syv år til din folkepensionsalder, eller 56.900 kr. hvis du har højst syv år til din folkepensionsalder. Loftet gælder for indbetaling til alle pensionsselskaber eller banker, der har denne type pension, der enten kan hedde en Aldersopsparing eller en Aldersforsikring

I PenSam sørger vi for, at der så vidt muligt bliver indbetalt op til de 8.800 kr. (2023) til Aldersforsikring, medmindre du har fravalgt det. Har du højst 7 år til din folkepensionsalder, kan du også selv have valgt at en større del end de 8.800 kr. (2023) bruges på denne pensionstype. Vi sørger for, at ind betaling til denne pensionstype ikke overskrider det gældende loft for dig. Men da vi ikke kan vide, om du selv indbetaler til denne type pension i et andet pensionsselskab eller i en bank, er det vigtigt at du kontakter os, så vi kan hjælpe dig, hvis du ved, at du kommer til at overskride loftet.

Bliver loftet overskredet, skal du nemlig betale en strafafgift på 20% af det beløb, der er blevet indbetalt for meget til Aldersforsikring eller Aldersopsparing.

Du har dog mulighed for at nedsætte strafafgiften til 4% ved at få overført det for meget indbetalte beløb til en anden fradragsberettiget pension (for eksempel en Ratepension eller livsvarig alderspension i året efter indbetalingsåret). Se vejledning nedenfor. 

Der gælder samme regler som ovenstående for indbetaling til den type pension, der hedder en Aldersopsparing. I PenSam indbetaler du dog kun til Aldersopsparing, hvis du selv har valgt det. 

Sådan får du styr på det
Kontakt din bank eller det andet pensionsselskab, hvor du indbetaler, og find ud af, hvor stor indbetalingen i 2023 har været. Kontakt herefter os på 44 39 39 00 for at høre, hvor meget du har indbetalt til Aldersforsikring eller Aldersopsparing i PenSam.

Størrelsen af din indbetaling til Aldersforsikring / Aldersopsparing i PenSam afhænger af, hvor stor din månedlige indbetaling er, eller hvad du har valgt. Det er ikke sikkert, at du har betalt helt op til loftet på 8.800 kr. eller 56.900 kr. (2023) hos os. 

Har du indbetalt til en privat pension, skal du korrigere indbetalingen hos den bank eller det pensionsselskab, du selv indbetaler til, så du kan få nedsat strafafgiften fra 20% til 4%.

Har du overskredet loftet på grund af for høj indbetaling til Aldersforsikring / Aldersopsparing i flere arbejdsmarkedspensionsordninger, kan du få reduceret indbetalingen til denne type pension i PenSam. Vi flytter så værdien af det for meget indbetalte over til en anden pensionstype - typisk en livsvarig alderspension. Har du indbetalt for meget, skal du udfylde og sende os Skattestyrelsens blanket "Anmodning om overførsel". Du kan sende den til os via "sikker upload". 

 Når vi modtager de nødvendige oplysninger, ændrer vi din pensionsordning og sender en ny indberetning til Skattestyrelsen.

 

Hvis du selv indbetaler til ratepension
Har du valgt at indbetale til en Ratepension i PenSam, og indbetaler du selv til ratepension andre steder, gælder det på samme måde, at der også her er et loft for, hvor meget der må indbetales om året. Loftet her er dog væsentligt højere, nemlig på 60.900 kr. i 2023. I 2024 er loftet 63.100 kr. 

Indbetaler du samlet set for meget, bliver du beskattet af den del af indbetalingen, der overskrider loftet, da der ikke vil være fradrag for den del. Det vil derfor være en fordel at flytte det overskydende beløb over til den livsvarige pension i stedet for. Ligesom beskrevet ovenfor skal du som udgangspunkt kontakte den bank eller det pensionsselskab, du selv indbetaler til og få korrigeret indbetalingen dér.

Har du overskredet loftet på grund af for høj indbetaling til ratepension i flere arbejdsmarkedspensionsordninger, kan du ændre på indbetalingen til Ratepension i PenSam ved at udfylde og sende os Skattestyrelsens blanket "Anmodning om overførsel". Du kan sende den til os via "sikker upload". 

 Når vi modtager de nødvendige oplysninger, ændrer vi din pensionsordning og sender en ny indberetning til Skattestyrelsen.