Din pension varer hele livet

Fordelen ved livsvarig pension

​Ingen ved, hvor længe de lever. Derfor er det umuligt at vide, hvor meget du skal indbetale, hvis du vil være sikker på at have pension nok til hele livet.

Den livsvarige alderspension løser det problem. Her indbetaler du sammen med de andre i din pensionsordning til en slags fællespulje, hvor I forsikrer hinanden.

Vi sørger for at fordele pengene og eventuelt justere udbetalingen undervejs, så alle får penge lige så længe, de lever.

På den måde varer din pension hele livet, og du behøver ikke spekulere på, om du skal sørge for at sikre dig pension nok til ti, tyve eller tredive leveår som pensionist.

Den livsvarige pension fungerer på den måde, at alle, der lever længere end gennemsnittet, får penge fra dem, der lever kortere end gennemsnittet.

Du kan derfor få udbetalt mere, end du selv har indbetalt til, hvis du lever længere end gennemsnittet.

Til gengæld er der ingen udbetaling fra den livsvarige pension til efterladte.

 - o -

Du kan altid læse om beregning af din udbetaling under "forudsætninger" på dit årlige pensionsoverblik i e-Boks.

Sådan sikrer du efterladte

​Målet med den livsvarige pension er at sikre dig og alle andre i pensionsordningen den højst mulige udbetaling af livsvarig pension.

Alle bliver sikret en livsvarig udbetaling, ved at dem, der lever længe, får "overskud" af penge, der er indbetalt af dem, der lever kortere end gennemsnittet.

Penge indbetalt til livsvarig pension bliver derfor ikke udbetalt til dine efterladte. Hvis efterladte skulle have udbetalt af pensionen, ville det betyde, at alderspensionen til alle ville blive mindre.

Dine efterladte er sikret frem til pensionsalderen på anden vis:

> Sådan er dine efterladte sikret

Du har mulighed for at vælge, at en del af din indbetaling går til en anden type opsparing, som kan blive udbetalt til dine efterladte, hvis du ikke selv når at få gavn af pengene.

> Sådan vælger du den rigtige opsparing

> Sådan ændrer du din pensionsordning

Sådan udregnes udbetalingen

​Hvor meget du får udbetalt hver måned, hænger naturligvis sammen med, hvor meget du har indbetalt frem til den dag, du går på pension.

Selv om der måske er længe til, du skal på pension, kan det være rart for dig at vide allerede nu, hvor meget du kan forvente at få udbetalt. Sådan en beregning kalder man en prognose. 

En prognose er en forudsigelse

Når vi regner på din forventede udbetaling mange år ud i fremtiden, kan vi ikke nøjes med at se på, hvad du allerede har indbetalt. Vi er også nødt til at skønne, hvad du vil indbetale fremover, og hvad du vil få i rente.

En prognose for din livsvarige pension bygger derfor på tre ting:

  1. Hvad du har indbetalt indtil nu
  2. Hvad vi tror du vil indbetale og få i rente i fremtiden
    - Vi regner med, at du bliver ved med at arbejde det samme timetal, som du gør i dag - og dermed at der bliver indbetalt det samme til din pension i årene frem, som der bliver i dag.
    - Vi indregner, at du frem til din pensionering får en årlig rente på din pension.
  3. Hvor længe vi forventer, du lever.

Det samlede beløb, vi skønner du vil have, når du går på pension, skal så "deles op" i en månedlig pension i alle de år, du skal have pension.

Da ingen på forhånd ved, hvor gammel lige præcis du bliver, "opdeles" pensionen, så det passer med udbetaling i det antal år, vores kunder i gennemsnit lever.

På den måde kan vi give dig et skøn over, hvor stor din pension bliver, når du går på pension. Skønnet kan løbende blive reguleret, hvis der sker ændringer i forudsætningerne - for eksempel om hvor længe vi lever, eller hvor stor renten er.

Jo tættere du er på pensionsalderen, jo mere sikker er forudsigelsen. 

Log ind vi Min side og se, hvor meget vi forventer du kan få udbetalt

Vi viser din pensions købekraftPå dit pensionsoverblik viser vi dig fra 2016, hvad der er købekraften af din forventede udbetaling.

Det vil sige, at du direkte kan sammenligne din pension fra PenSam med folkepension, ATP og eventuelle andre pensioner, du har. Det kan du for eksempel gøre på pensionsinfo.dk, hvor alle udbetalinger også er vist i købekraft.

Når pensionen er vist i købekraft, kan du også direkte sammenligne din pension med de priser, vi har i dag. Derfor kaldes omregning til købekraft også at vise din pension i nutidskroner eller dagens priser. Så kan du bedre vurdere, hvad du har at leve for, når du går på pension.

> Sammenlign din pension med din løn i dag

At omregne til købekraft ændrer ikke på, hvor mange penge du faktisk får udbetalt, når du går på pension.

Når vi omregner din pension til købekraft, vil det sige, at vi har taget højde for, at priserne typisk stiger år for år (det der hedder inflation).

Beregning af købekraft sker ud fra de samfundsforudsætninger, der fastlægges af Forsikring & Pension og følger kravene i Finanstilsynets vejledning om udarbejdelse af pensionsfremskrivninger.

Eksempel 

I eksemplet i figuren nedenfor kan du se, hvilken forskel der er på den faktiske forventede udbetaling og udbetalingen regnet i købekraft - afhængig af hvor lang tid der er, til du skal på pension.

I eksemplet er udbetalingen ved pensionsalderen på 7.500 kr. om måneden. Men hvis der er 40 år, til du går på pension, viser vi på dit pensionsoverblik og på pensionsinfo.dk en udbetaling på 3.500, som er de 7.500 kr. om 40 år omregnet til købekraft i dag.

Din pension vist i købekraft (de 3.500 kr.) kan du sammenligne med, hvad priserne er i dag (fx 120 kr. for kurven med varer). Den faktiske forventede udbetaling om 40 år (de 7.500 kr.), skal du derimod sammenligne med, hvad priserne er til den tid. Om 40 år forventer vi, at varerne i kurven vil koste 255 kr.  
 
Når du går på pension, vil det beløb, du får udbetalt, altså være større end det tal, der er vist som din pension omregnet til købekraft. 
 
Men som du kan se af figuren, så bliver der mindre og mindre forskel mellem beløbet vist i købekraft og det faktiske beløb, du vil få udbetalt, jo nærmere du er på pensionsalderen.

Både din faktiske udbetaling og din udbetaling vist i købekraft kan ændre sig, fordi det er baseret på forudsætninger om blandt andet levetid og fremtidig forrentning. Det kan du læse mere om under "Forudsætninger" på dit årlige pensionsoverblik.
 

Tre ting du måske ikke ved om købekraft

Er din pension stor nok?

​Din pension fra PenSam står ikke alene. Du får også folkepension og ATP. I vores beregner kan du få et godt billede af, om du er på rette spor med din opsparing.

Indtast din løn og din forventede udbetaling fra PenSam og se, hvor meget du kan forvente at få udbetalt alt i alt, sammenlignet med din løn.

Sammenlign din pension med din løn 

Var denne information brugbar?

Tak for din feedback

Hvad var brugbart på siden?

Tak for din feedback

Hvordan kan vi forbedre siden?

Tak for din feedback

Tak for din feedback

Din kommentar er modtaget. Vi sætter stor pris på din feedback.