PenSam Logo

Bliv klog på Al­der­s­for­sik­ring med løbende ud­be­ta­ling

Fra 1. juli 2023 er Aldersforsikring med løbende udbetaling automatisk en del af din pensionsordning. På den måde kan du få mere ud af din pension. Læs om fordelene det giver dig, og læs om i hvilke situationer, det kan være en ulempe at have Aldersforsikring, så du skal overveje at fravælge den.

Kort fortalt om Aldersforsikring

  • Du kan få mere ud af din samlede pension, fordi du undgår modregning i folkepension og ældrecheck
  • Alle der er i pensionsmodellen Fleksion har automatisk Aldersforsikring, når indbetalingen er stor nok
  • For enkelte medlemmer vil det være en fordel at fravælge Aldersforsikring – tag testen her på siden
 

Få en hurtig gennemgang

Vil du vide, hvad en Aldersforsikring med løbende udbetaling er?

For enkelte medlemmer er Aldersforsikring IKKE en fordel. Tag testen her på siden for at få svar på, om du er et af de medlemmer, der med fordel kan fravælge Aldersforsikring.

Test om du skal fravælge Aldersforsikring

Find ud af om din situation er sådan, at du måske skal fravælge at have Aldersforsikring i din pension.
Ved at gennemføre testen, får du mulighed for at fravælge.

Du bliver bedt om at logge ind for at tage testen, så vi ved, hvem du er, hvis du ønsker at fravælge. 

Log på og få svaret ved at tage testen

Spørgsmål og svar om Aldersforsikring

Fordele ved Aldersforsikring

Her kan du se et eksempel på, hvad fordelen kan være, hvis en del af indbetalingen til pensionsordningen gennem en årrække anvendes til Aldersforsikring.

Vi anbefaler , at du tilmelder dig vores nyhedsbrev, hvor du løbende får relevant info om din ordning.

Se også filmen ovenfor, der viser et eksempel på, hvordan det at have Aldersforsikring kan give mindre modregning i folkepensionens tillæg. 

Forklaring til eksempel
Eksemplet viser fordelen for en 55-årig, der optages i PenSam og gennem en årrække indbetaler til både Alderspension og Aldersforsikring frem til pensionsalder 69 år.
Hvis den del af udbetalingen på 54.000 kr., der kommer fra PenSam, udelukkende kommer fra Alderspension, vil Ældrecheckens størrelse være på 12.700 kr.
Hvis udbetalingen fra PenSam kommer som en kombination af Alderspension og Aldersforsikring, vil Ældrecheckens størrelse være på 17.100 kr.Det giver 4.400 kr. mere til rådighed om året.Hertil kommer, at fordi den skattepligtige indtægt bliver lavere, når en del af udbetalingen kommer fra Aldersforsikring, kan eventuel boligstøtte stige med ca. 1.600 kr. årligt*.
I alt får medlemmet i eksemplet 6.000 kr. mere til rådighed om året ved at have Aldersforsikring i pensionsordningen. Altså 500 kr. ekstra om måneden. 

Noter:
1. Der vil – når den samlede udbetaling fra arbejdsmarkedspension og ATP er af denne størrelse – ikke være nogen forskel på størrelsen af udbetaling af folkepension (grundbeløb og tillæg). Se eksemplet i filmen ovenfor for at se et eksempel, hvor Aldersforsikring medfører mindre modregning i folkepensionens tillæg. 
2. *Vær opmærksom på, at stigningen i boligsikring ved udbetaling af pensionen modsvares af, at boligsikringen vil blive reduceret med nogenlunde samme beløb, mens man indbetaler til Aldersforsikring, fordi ens skattepligtige indtægt på dette tidspunkt bliver højere. 
3. Eksemplet viser situationen, som den vil være ved indbetaling til Aldersforsikring gennem en årrække og med de nugældende regler og satser. 

 

,

Brug for rådgivning?