Medlemsdemokrati

Forbrugergrupperne i PenSam er med til at udvikle pensionsordningen.

I PenSam er pensionskunderne med til at udvikle PenSam. Det sker i forbrugergrupperne, hvor kunder er valgt til at repræsentere dine og kollegaernes interesser.

Medlemmer i forbrugergrupperne bliver inddraget og har indflydelse på, hvordan PenSam udvikler sig. Både i forhold til pension og de dækninger, der følger med, men også i forhold til, hvordan medlemsdemokratiet i PenSam bliver styrket.

Det er vigtigt, at pensionsordningen udvikler sig og løbende bliver tilpasset kundernes behov. Derfor spiller medlemmerne i forbrugergrupperne en central rolle i PenSam's arbejde, fordi de bringer vigtig viden fra deres og kollegaernes hverdag og arbejdsliv ind i PenSam.

Hvert fjerde år kan alle kunder stille op til valget til forbrugergrupperne. Næste valg er i efteråret 2019.

Læs mere her

Om forbrugergrupper i PenSam

Delegerede i pensionskassen

I Pensionskassen PenSam mødes de delegerede til generalforsamling én gang årligt. De delegerede vælges hvert fjerde år. Generalforsamlingen vælger tre til fire medlemmer til bestyrelsen, hvoraf et medlem vælges blandt pensionskassens medlemmer.  Som kunde i pensionskassen kan du selv stille op som delegeret og blive valgt, eller du kan stemme på andre kunder, som du gerne vil have til at repræsentere dig.