Medlemsdemokrati

Forbrugergrupperne i PenSam er med til at udvikle pensionsordningen.

Forbrugergrupper i PenSam Liv

I PenSam er pensionskunderne med til at udvikle de ydelser og services, som er en del af pensionsordningen. Det sker i forbrugergrupperne, hvor kunder er valgt til at repræsentere dine og kollegaernes interesser.

Det er vigtigt, at pensionsordningen udvikler sig og løbende bliver tilpasset kundernes behov. Derfor spiller de aktive i forbrugergrupperne en central rolle i PenSam's arbejde, fordi de bringer viden fra kollegaernes dagligdag ind i PenSam.

I alt er der fem forbrugergrupper, der hver er repræsenteret af kunder der arbejder indenfor

  • Social og sundhed
  • Den pædagogiske sektor
  • Kost og service
  • Teknik og service
  • Lederne

Hvert fjerde år kan alle kunder stille op til valget til forbrugergrupperne. Næste valg er i efteråret 2019. Er du pensionskunde og har du lyst til at stille op, kan du læse mere på linket nedenfor.

Læs mere her

Delegerede i pensionskassen

I Pensionskassen PenSam mødes de delegerede til generalforsamling én gang årligt. De delegerede vælges hvert fjerde år. Generalforsamlingen vælger tre til fire medlemmer til bestyrelsen, hvoraf et medlem vælges blandt pensionskassens medlemmer.  Som kunde i pensionskassen kan du selv stille op som delegeret og blive valgt, eller du kan stemme på andre kunder, som du gerne vil have til at repræsentere dig.