PenSam Logo

Valg til Med­lem­s­forum i PenSam Pension

Vil du være en del af PenSams medlemsdemokrati og have indflydelse på centrale beslutninger, der træffes omkring din og dine kollegers pensionsopsparing? Så meld dit kandidatur til Medlemsforum for den kommende valgperiode.

Til oktober skal der vælges nye medlemmer til PenSams medlemsdemokrati for den kommende fireårig valgperiode 2024 – 2028. 

Du behøver ikke at have kendskab til pension for at stille op – det skal vi nok hjælpe dig med.

Lyder det spændende? Så skynd dig at melde dit kandidatur. Der er deadline for opstilling den 22. september 2023.

Alle bidragsaktive medlemmer kan stille op. 

Hvad er Medlemsforum?

Medlemsforum er PenSams medlemsdemokrati og består af 74 medlemmer, der er bredt fordelt geografisk på regioner og på FOA’s fire sektorer. 

Medlemsdemokratiet i PenSam har en lang og stolt tradition. Siden 1986 har PenSams medlemsdemokrati haft indflydelse på, hvordan pensionsordningerne i PenSam skal indrettes og udvikle sig. 

Arbejdet i PenSams medlemsdemokrati har haft indflydelse på bl.a., hvordan PenSams nuværende sundhedstilbud ser ud, og hvilke principper, der ligger bag diagnoselisten for kritisk sygdom. 

Medlemsforum mødes fast to gange årligt – hhv. til et forårsmøde i marts og til et årsmøde i november. 

Valgperioden for det kommende Medlemsforum er fra marts 2024 og fire år frem.

Om valget

Har du tekniske problemer med at afgive din stemme, så send en mail til valg@pensam.dk