PenSam Logo

Valg til Med­lem­s­forum i PenSam Pension

Valget er slut. De valgte medlemmer bliver offentliggjort den 14. november.

Valget til Medlemsforum er slut

Valget til PenSams medlemsdemokrati for den næste 4-årige periode er gennemført.

Se de valgte kandidater her

Hvad er Medlemsforum?

Medlemsforum er PenSams medlemsdemokrati og består af 74 medlemmer, der er bredt fordelt geografisk på regioner og på FOA’s fire sektorer. 

Medlemsdemokratiet i PenSam har en lang og stolt tradition. Siden 1986 har PenSams medlemsdemokrati haft indflydelse på, hvordan pensionsordningerne i PenSam skal indrettes og udvikle sig. 

Arbejdet i PenSams medlemsdemokrati har haft indflydelse på bl.a., hvordan PenSams nuværende sundhedstilbud ser ud, og hvilke principper, der ligger bag diagnoselisten for kritisk sygdom. 

Medlemsforum mødes fast to gange årligt – hhv. til et forårsmøde i marts og til et årsmøde i november. 

Valgperioden for det kommende Medlemsforum er fra marts 2024 og fire år frem.

Om valget

Har du tekniske problemer med at afgive din stemme, så send en mail til valg@pensam.dk