Førtidspension

Førtidspension

Du kan som hovedregel få udbetalt PenSam førtidspension, hvis du har fået tilkendt offentlig førtidspension. 

Vi anbefaler dig altid at booke et telefonmøde om førtidspension

Hvad er PenSam førtidspension?

​PenSam førtidspension er et supplement til den offentlige førtidspension eller til forlænget udbetaling af sygedagpenge ved livstruende sygdom, du får udbetalt fra din kommune.

Du kan få udbetalt både en månedlig pension og et engangsbeløb fra PenSam.

Er du dækket?

​Du kan se på dit pensionsoverblik, om du har ret til udbetaling. 
  

Log ind og se din dækning via ”Min side” 

Hvornår kan du få PenSam førtidspension?

​Hvis du har fået tilkendt førtidspension fra kommunen, vil du som  regel også kunne få en udbetaling fra din pension i PenSam.
 
PenSam førtidspension kan desuden i visse tilfælde udbetales, hvis du får forlænget udbetaling af dagpenge under sygdom fra din kommune i henhold til sygedagpengelovens regler om livstruende uhelbredelig sygdom.

Kontakt din kommune for at forhøre dig om muligheden for at få tilkendt offentlig førtidspension eller forlænget dagpenge ved livstruende sygdom.  
 
Er du kunde i PMF Pension kan du i stedet for PenSam Førtidspension have en invalidepension, som dækker ved tab af erhvervsevne.

Log ind og se din dækning via ”Min side”

Hvad får du udbetalt?

​Du kan få et engangsbeløb og en månedlig udbetaling.

Gruppesum ved førtidspension er et engangsbeløb på typisk 140.000 kr. skattefrit. Summen kan udbetales, hvis du er under 60 år, når du opfylder kravene til udbetaling.

PenSam førtidspension er en månedlig udbetaling. Størrelsen af den månedlige udbetaling kan du se på dit pensionsoverblik. Den månedlige pension kan udbetales, hvis du er under 65 eller 67 år, når du opfylder kravene til udbetaling.

Log ind og se din dækning via ”Min side” 

I nogle pensionsordninger har du mulighed for at forøge eller mindske din dækning, så du kan ændre på, hvor meget du vil kunne få udbetalt i månedlig førtidspension. 

Se hvad du kan vælge 

Udbetaling - sådan gør du

Du kan søge om at få udbetalt PenSam førtidspension ved at bruge vores:

Guide til udbetaling

Fællesskabet sikrer din alderspension

Når du får PenSam førtidspension, bliver du ofte samtidig sikret at få en livsvarig alderspension, der svarer til, hvad du ville have fået, hvis du var fortsat med at arbejde og indbetale til pensionsordningen.​
 
Fællesskabet i pensionsordningen går altså ind og sikrer din alderspension.

Når du skal på alderspension

 

Senest når du fylder 65 eller 67 år, stopper udbetalingen af førtidspension, og du kan i stedet få udbetalt månedlig alderspension fra PenSam resten af livet.
 
Via Min side kan du se, hvad du kan få udbetalt i månedlig alderspension.
 
For nogle er udbetalingen af alderspension det samme beløb, som førtidspensionen fra PenSam. For andre er alderspensionen enten et lavere eller et højere beløb.
 
I nogle tilfælde kan du også have ret til at få udbetalt et engangsbeløb, når du når pensionsalderen.
 

Ring og få rådgivning

Da der er forskellige vilkår for overgangen fra førtidspension til alderspension, anbefaler vi dig at ringe til os på 44 39 32 45, når du nærmer dig 60 år. Så kan vi fortælle dig præcis, hvad der gælder for dig – og hvordan du skal forholde dig.

I nogle tilfælde skal du selv henvende dig, før udbetalingen af din alderspension går i gang.  

Hold fast i dit arbejde

​​De fleste vil helst holde fast i været på arbejdsmarkedet - både af hensyn til økonomi og livskvalitet. Har du problemer med helbredet og måske hyppige sygemeldinger, kan du få hjælp hos os til at undgå at miste dit arbejde.
 

Læs om vores tilbud om hjælp og rådgivning

Var denne information brugbar?

Tak for din feedback

Hvad var brugbart på siden?

Tak for din feedback

Hvordan kan vi forbedre siden?

Tak for din feedback

Tak for din feedback

Din kommentar er modtaget. Vi sætter stor pris på din feedback.