Dødsfald

Om udbetaling ved dødsfald

◄ Pensionen i PenSam giver mulighed for udbetaling til dine nærmeste, hvis du skulle miste livet inden folkepensionsalderen.

Udbetalingen vil ske til ”nærmeste pårørende”, som det er fastlagt i lovgivningen. Det er vigtigt, at du ved, hvem det er. Du kan nemlig ændre på, hvem der skal have pengene, hvis du ønsker det.

Er du pårørende, som ønsker vejledning i udbetaling, kan du gå direkte til siden om:

Udbetaling

Quick guide

Hvad kan blive udbetalt?

Som en del af din pension kan du have en forsikring, som dine pårørende kan få udbetalt, hvis du mister livet inden folkepensionsalderen.

Forsikringen hedder en gruppelivssum, og udbetalingen er på 450.000 kr. skattefrit (men før eventuel boafgift).

Du er dækket af forsikringen, indtil du når din folkepensionsalder (i enkelte tilfælde dog kun til du fylder 65 år), HVIS:

 • du indbetaler til en pensionsordning i PenSam* eller
 • indbetalingen* er stoppet for mindre end 12 måneder siden

* OBS: Er din indbetaling kun på få hundrede kroner om måneden, er indbetalingen i nogle tilfælde ikke stor nok til, at du har denne forsikring.

Du kan se, om du har forsikringen på dit årlige pensionsoverblik i e-Boks eller på pensionsinfo.dk.

Hvis du ikke er dækket af gruppelivssummen i din pensionsordning, kan du i stedet for være dækket af en lignende forsikring, hvis du er medlem af FOA.

Læs om FOA Gruppeliv

GODTATVIDE.PNG

 • Din månedlige indbetaling til pensionen i PenSam anvendes først og fremmest til en livsvarig alderspension, som du får udbetalt hver måned fra du går på pension, og så længe du lever.  Den livsvarige pension udbetales kun til dig selv, og ikke til efterladte, da den indgår som del af en fælles opsparing med de øvrige i pensionsordningen. Det sikrer, at alle kan få udbetalt pension hver måned lige så længe de lever.

  Sådan fungerer den livsvarige pension

 • Udbetalingen til efterladte (gruppelivssummen) er en forsikring, og derfor er dine efterladte sikret en udbetaling ved dødsfald allerede fra den første dag, du indbetaler til pensionen. Udbetalingen afhænger ikke af, hvor længe du har indbetalt. 
 • Har du en opsparing til et engangsbeløb eller ratepension, kan denne del af din pension i nogle tilfælde blive udbetalt til efterladte. Du kan se på dit pensionsoverblik, om det gælder for dig.

Hvem får udbetalingen?

Udbetaling til efterladte sker automatisk til det, der i lovgivningen hedder ”nærmeste pårørende", hvis du ikke tidligere selv har givet os skriftlig besked om, at du ønsker, at udbetalingen skal gå til en anden.
Åbn illustration der viser, hvem der får udbetalingen

Naermeste_paaroerende.png
I lovgivningen er der det fastlagt, hvem der er "nærmeste pårørende".

 

Du finder ud af, hvem der er "nærmeste pårørende" i din situation ved at gå gennem listen ”oppefra”. Det vil sige, at hvis du ikke efterlader dig nogen under punkt 1, vil det være efterladte under punkt 2, der får udbetalingen. På samme måde videre ned i rækkefølgen.

 1. Din ægtefælle eller registrerede partner.
 2. *Samlever, som har fælles bopæl med forsikrede, og som enten har, venter eller har haft barn med forsikrede eller har levet sammen med forsikrede i et ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år før dødsfaldet.
  *OBS: Samlever indgår kun på listen over "nærmeste pårørende", hvis pensionsordningen er oprettet efter den 01.01.2008.
 3. Livsarvinger – dvs. børn, børnebørn, oldebørn.
 4. Arvinger i dit testamente
 5. Arvinger efter loven, det vil sige:
  a. Dine forældre eller dine forældres livsarvinger
  b. Bedsteforældre eller deres børn – dvs. onkler, fastre og mostre, men ikke fætre og kusiner.

Hvis du ikke ønsker, at udbetaling skal ske til den, der er nærmeste pårørende i dit tilfælde, kan du selv vælge, hvem der skal modtage udbetalingen ved at give os besked. Se nedenfor.

Er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, eller om du tidligere har aftalt med os, hvem der skal modtage udbetalingen, så book en samtale med os. (Vælg kategorien ”Ny hos PenSam”, når du booker mødet.)

call2actionBookMoede.jpg

GODTATVIDE.PNG

 • Især hvis du lever papirløst sammen med en kæreste, skal du være opmærksom på reglerne for udbetaling ved dødsfald.  

  Læs gode råd, hvis du lever i papirløst forhold

 • Du behøver ikke at foretage dig noget, hvis: 

  • Du er gift og ønsker at din ægtefælle skal have udbetalingen

  •  

   Du er enlig og ønsker at dine børn skal have udbetalinge
    
   Dette følger automatisk af reglerne for "nærmeste pårørende". 

    

 • Udbetaling fra en pensionsordning går uden om boet og er derfor IKKE omfattet af, hvad du eventuelt har bestemt i et testamente.

  Læs gode råd om blandt andet, hvordan I arver efter hinanden hos Penge- og pensionspanelet:

  Gode råd ved papirløst samliv fra Penge- og pensionspanelet

Du kan ændre, hvem der får penge ved din død

Du kan selv bestemme, hvem der skal have udbetalingen, hvis du mister livet inden pensionsalderen. Det kræver kun, at du udfylder en særlig erklæring, hvor der står, hvem du ønsker skal have pengene.

Det er vigtigt først at tale med os, da du kan have flere typer udbetaling eller flere pensionsordninger i PenSam.

Book derfor et møde med os for at ændre på, hvem der skal modtage udbetaling fra din pension ved dødsfald. (Vælg kategorien ”Ny hos PenSam”, når du booker mødet.)

call2actionBookMoede.jpg

DetteErDineMuligheder.PNG
Nedenfor kan du se, hvem du kan vælge til at få udbetalingen.

Du kan se på dit pensionsoverblik i e-Boks eller på pensionsinfo.dk, hvilken type udbetaling du har ved dødsfald.

 

SE HVEM DU KAN VÆLGE SOM MODTAGER ​HVIS DU HAR DENNE TYPE UDBETALING

Du kan vælge en modtager blandt alle der står på listen "nærmeste pårørende" (se ovenfor).

​Du kan for eksempel vælge, at børn skal have udbetalingen i stedet for ægtefælle eller samlever - eller omvendt.

Du kan altså ændre, så den eller dem, der står til at få udbetalingen, følger en anden rækkefølge end på listen over "nærmeste pårørende". 

​Aldersopsparing

Aldersforsikring med sikring ved død

Ratepension

Ugiftesum/ugifteydelse

Dødsfaldssum
​Du kan her vælge hvem som helst – også for eksempel organisationer eller foreninger - til at modtage udbetalingen. ​Gruppelivssum

FOA Gruppeliv
  


Emner.png

 • Hvordan er din familiesituation i dag – og har den ændret sig?
 • Din og familiens økonomiske situation og forpligtigelser
 • Passer reglerne for ”nærmeste pårørende” til dig?
 • Lever du i et papirløst samliv?
 • Har du tidligere aftalt, hvem der skal have udbetalingen – og er dette stadig det, du ønsker
 • Har du en partner, og har din partner sørget for at sikre dig?
 • Har du oprettet et testamente?

Var denne information brugbar?

Tak for din feedback

Hvad var brugbart på siden?

Tak for din feedback

Hvordan kan vi forbedre siden?

Tak for din feedback

Tak for din feedback

Din kommentar er modtaget. Vi sætter stor pris på din feedback.