Dødsfald

Dødsfald

Mister du livet inden pensionsalderen, kan dine pårørende få udbetalt en sum fra din pensionsordning.

Sådan er pårørende sikret

​Mister du livet inden pensionsalderen, kan dine pårørende få udbetalt en sum fra din pensionsordning.

Denne gruppelivssum er typisk på 450.000 kr. skattefrit (før eventuel boafgift).

Har du opsparing til et engangsbeløb eller ratepension, kan denne del af din pension i nogle tilfælde også blive udbetalt til dine efterladte.

Opsparing til din livsvarige alderspension udbetales kun til dig selv - fra du går på pension og hver måned, så længe du lever. 

Se fordelene ved livsvarig pension

Er du dækket?

Log ind via Min side og se, om du har gruppelivssummen i din pensionsordning - og hvilken type opsparing, du har. 
 

Log ind via Min side

 Du er dækket af forsikringen på 450.000 kr., hvis:

  • du er under 65 år og
  • du indbetaler til en pensionsordning i PenSam* eller
  • du er fratrådt, men indbetalingen er stoppet for mindre end 12 måneder siden

* I visse tilfælde er indbetalingen ikke stor nok til at omfatte denne forsikring. Kontakt os hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er dækket af forsikringen.

Bemærk: Hvis du ikke har gruppelivssummen i din pensionsordning, kan du i stedet for være dækket af en lignende forsikring, hvis du er medlem af FOA. Se nederst på siden.  

Du har mulighed for at sikre dine efterladte yderligere ved at spare op til et engangsbeløb eller en ratepension som supplement til den livsvarige pension.
 

Se hvad du kan vælge

Hvem får udbetalingen?

Er der en udbetaling til efterladte, sker udbetalingen til dine "nærmeste pårørende", som det er fastlagt i lovgivningen, hvis du ikke har givet os besked om andet.
 

Se hvem der er nærmeste pårørende

Du kan bestemme, at udbetaling ved din død skal udbetales til andre, eller på en anden måde, end det er fastlagt i bestemmelsen om "nærmeste pårørende". 
 
Du skal give PenSam besked, hvis du vil ændre på, hvem der skal have udbetalingen. 
 

Sådan ændrer du på, hvem der skal have udbetalingen 

Udbetalingen sker direkte til modtageren uden om dødsboet.

Udbetaling - sådan gør du

Er du pårørende til en, der har haft sin pensionsordning i PenSam, kan du som efterladt være berettiget til en udbetaling.

PenSam får automatisk besked om dødsfald fra CPR-registeret, men en eventuel udbetaling kan ofte ske hurtigere, hvis du som pårørende selv kontakter PenSam.
 

Guide til udbetaling 

Sådan er betingelserne

De præcise vilkår for udbetaling er beskrevet i dine forsikringsbetingelser.
 

Du er optaget før 01.07.1999

Du er optaget efter 01.07.1999

Du er optaget i PMF-Pension

FOA Gruppeliv

Hvis du ikke har ret til udbetaling af en gruppelivssum fra din pensionsordning, har du, hvis du er medlem af FOA - Fag og Arbejde,  en gruppelivsforsikring, dine efterladte kan få udbetalt, hvis du mister livet. 
 

 

 

  

 

Du er omfattet af FOAs forsikring hvis:

  • du er medlem af FOA
  • du er under 65 år
  • du ikke er omfattet af en gruppeforsikring, som er tegnet i forbindelse med din ansættelse (fx en pensionsordning i PenSam).
Med FOA Gruppeliv får dine nærmeste pårørende op til 325.000 kr. udbetalt, hvis du dør, inden du fylder 65 år.
 
Du kan læse mere i vores brochure om FOA Gruppeliv:

FOA Gruppeliv 

Find betingelser for FOA Gruppeliv

Var denne information brugbar?

Tak for din feedback

Hvad var brugbart på siden?

Tak for din feedback

Hvordan kan vi forbedre siden?

Tak for din feedback

Tak for din feedback

Din kommentar er modtaget. Vi sætter stor pris på din feedback.