Adm. direktør Torsten FelsTidspunkt for indtræden:
01.01.2013

Uddannelse: Cand.polit.
 
Øvrige ledelseshverv:
Direktør i:
PenSam Liv forsikringsaktieselskab
PenSam Forsikring A/S
PenSam Holding A/S
Pensionskassen PenSam
Bestyrelsesmedlem i Danish SDG Investment Fund​
 
Bestyrelsesformand i:
PenSam A/S

Erhvervserfaring:
2007 – 2012 Bestyrelsesmedlem i PenSam Bank A/S
2008 – 2012 Direktør i Post Danmark A/S
2002 – 2008 Vicedirektør i Post Danmark A/S
2001 – 2002 Vicedirektør i Danske Bank A/S
1998 – 2001 Direktør/vicedirektør i RealDanmark A/S
1991 – 1998 Underdirektør/afdelingschef/kontorchef i BG Bank A/S
1985 – 1991 Kontorchef/fuldmægtig i Finansrådet/Bankforeningen