PenSam Logo

Fordeling af in­ve­ste­rin­ger

Når vi investerer din pension i PenSam, sker det i mange forskellige slags investeringer og geografisk spredt ud på hele verden.

Strategisk aktivfordeling pr. 1. januar 2023

Aktivtype
Fleksion
Tradition
(Ugaran-
teret)
Tradition
(Garan-
teret)
PMF
(Garan-
teret)

PMF
(Bet.
garan-
teret)
Tidl.
pensions-
kasse
(Sygehjæl-
pere m.fl.)
Tidl.
pensions-
kasse

(Portører)
Tidl.
pensions-
kasse

(Trafik/Amt
 m.fl.)
Stats- og realkreditobligationer
    11,5
         26,8
       74,0
       72,1
62,5 
         46,5
    46,6
      46,5
Investment grade obligationer
     2,4
           2,9
       19,5
       19,4
 14,5
         16,3
    16,3
      16,3
High yield obligationer
    16,5
         15,4
         0,2
         1,0
 6,2
          9,7
     9,7
       9,7
Emerging markets statsobligationer
     7,3
           8,5
         0,0
         0,0
 4,9
          6,6
     6,6
       6,6
Globale aktier (developed markets)
    28,4
         24,5
         0,0
         0,0
 4,4
          7,8
     7,7
       7,8
Emerging markets aktier
     3,2
           2,7
         0,0
         0,0
 0,5
          0,9
     0,9
       0,9
Private equity
    10,9
           5,5
         1,1
         2,4
 1,9
          3,6
     3,7
       3,6
Infrastruktur
     6,8
           4,9
         2,0
         1,7
 1,5
          3,8
     3,8
       3,8
Ejendomme
    13,1
           8,8
         3,2
         3,4
 3,6
          4,8
     4,8
       4,8
Hedgefonde
     0,0
           0,0
         0,0
         0,0
 1,0
          0,0
     0,0
       0,0


Faktisk aktivfordeling pr. 31. december 2022

Aktivtype
Fleksion
 Tradition
 (Ugaran-
teret)
Tradition
(Garan-
teret)
 PMF
(Garan-
teret)
PMF
(Bet.
garan-
teret) 
Tidl.
pensions-
kasse
(Sygehjæl-
pere m.fl.)
Tidl.
pensions-
kasse

(Portører)
Tidl.
pensions-
kasse

(Trafik/Amt
       m.fl.)
Stats- og realkreditobligationer
   13,3
          27,3
        78,4
       71,6
63,0 
        47,3
    44,8
     45,7
Investment grade obligationer
    1,6
            1,8
        14,9
       16,5
13,5 
        14,3
    14,8
     14,4
High yield obligationer
   16,3
          16,7
          0,9
        3,9
6,9 
        11,1
    11,7
     11,6
Emerging markets statsobligationer
    7,7
            7,1
          0,0
        0,0
5,5 
         5,4
     5,8
      5,8
Globale aktier (developed markets)
   29,9
          24,2
          0,0
        0,0
4,1 
         7,4
     8,4
      7,6
Emerging markets aktier
    3,3
            2,7
          0,0
        0,0
0,5 
         0,8
     0,9
      0,8
Private equity
   10,2
            6,3
          1,1
        2,5
2,1 
         4,1
     3,5
      3,9
Infrastruktur
    4,7
            3,9
          1,3
        1,6
1,3 
         2,6 
     2,8
      2,9
Ejendomme
   13,0
            9,9
          3,3
        3,9
3,2 
         6,9
     7,3
      7,3
Hedgefonde
    0,0
            0,0
          0,0
        0,0
0,0 
         0,0
     0,0
      0,0