PenSam Logo

Fordeling af in­ve­ste­rin­ger

Når vi investerer din pension i PenSam, sker det i mange forskellige slags investeringer og geografisk spredt ud på hele verden.

Strategisk aktivfordeling pr. 1. januar 2024

Aktivtype
Fleksion
Tradition
(Ugaran-
teret)
Tradition
(Garan-
teret)
PMF
(Garan-
teret)

PMF
(Bet.
garan-
teret)
Tidl.
pensions-
kasse
(Sygehjæl-
pere m.fl.)
Tidl.
pensions-
kasse

(Portører)
Tidl.
pensions-
kasse

(Trafik/Amt
 m.fl.)
Stats- og realkreditobligationer
    10,0
         26,3
       72,8
       71,4
63,1 
         48,9
    49,0
      48,8
Investment grade obligationer
     3,9
           2,9
       22,4
       22,3
 14,5
         16,8
    16,8
      16,8
High yield obligationer
    19,6
         19,2
         0,0
         0,0
 7,8
          10,5
     10,5
       10,6
Emerging markets statsobligationer
     4,7
           5,7
         0,0
         0,0
 3,3
          3,8
     3,8
       3,8
Globale aktier (developed markets)
    28,4
         24,1
         0,0
         0,0
 4,3
          6,9
     6,9
       6,9
Emerging markets aktier
     3,2
           2,7
         0,0
         0,0
 0,5
          0,8
     0,8
       0,8
Private equity
    10,4
           5,5
         0,6
         2,1
 1,7
          3,1
     3,1
       3,1
Infrastruktur
     7,3
           5,4
         1,0
         1,0
 1,2
          3,8
     3,8
       3,8
Ejendomme
    12,6
           8,3
         3,2
         3,2
 3,6
          5,3
     5,3
       5,3
Hedgefonde
     0,0
           0,0
         0,0
         0,0
 0,0
          0,0
     0,0
       0,0


Faktisk aktivfordeling pr. 31. december 2023

Aktivtype
Fleksion
 Tradition
 (Ugaran-
teret)
Tradition
(Garan-
teret)
 PMF
(Garan-
teret)
PMF
(Bet.
garan-
teret) 
Tidl.
pensions-
kasse
(Sygehjæl-
pere m.fl.)
Tidl.
pensions-
kasse

(Portører)
Tidl.
pensions-
kasse

(Trafik/Amt
       m.fl.)
Stats- og realkreditobligationer
   13,4
          27,9
        73,0
       68,3
61,3 
        44,7
    44,2
     44,6
Investment grade obligationer
    1,7
            2,0
        20,4
       20,9
13,4 
        17,3
    16,6
     16,7
High yield obligationer
   16,1
          16,8
          1,0
        3,9
7,5 
        11,8
    12,0
     12,0
Emerging markets statsobligationer
    8,2
            7,7
          0,0
        0,0
6,1 
         5,9
     6,2
      6,2
Globale aktier (developed markets)
   32,7
          25,2
          0,0
        0,0
4,7 
         7,2
     8,5
      7,4
Emerging markets aktier
    3,6
            2,8
          0,0
        0,0
0,5 
         0,8
     0,9
      0,8
Private equity
   8,7
            5,7
          1,0
        2,1
1,7 
         3,5
     2,8
      3,2
Infrastruktur
    4,4
            3,7
          1,4
        1,4
1,1 
         2,7 
     2,9
      2,9
Ejendomme
   11,2
            8,2
          3,3
        3,4
3,5 
         6,0
     6,0
      6,1
Hedgefonde
    0,0
            0,0
          0,0
        0,0
0,0 
         0,0
     0,0
      0,0