PenSam Logo

Sådan vokser din pension

Når du indbetaler til pension, investerer vi pengene med fokus på ansvarlighed og grøn omstilling, så du kan få en god rente på din pension.

Gode afkast sikrer en god rente på din pension

Vi investerer din pension i blandt andet aktier, obligationer, ejendomme, infrastruktur som broer, veje, sol- og vindparker m.m. Investeringerne giver et afkast, og det er grundlaget for, at din pension vokser.

Måske tænker du ikke på, hvordan din pension er investeret? Men det gør vi. Vi har fokus på ordenlige og på grønne investeringer, der går hånd i hånd med gode afkast. Vi investerer langsigtet, og vi spreder investeringerne, så vi kan skabe gode afkast uden at risikoen øges.

,

Brug for rådgivning?

Din pension har et indbygget sikkerhedsnet

Renten, du får på din pension, er en gennemsnitsrente. Det vil sige, at renten, du får i det enkelte år, er baseret på de investeringsafkast, vi har fået gennem flere år.

Afkastet på investeringer går op og ned hele tiden. Så i de gode år lægger vi lidt til side til de mindre gode år, så din pension kan vokse godt og stabilt på lagt sigt. Det skaber mere tryghed og forudsigelighed for dig.
 Vi anbefaler, at du tilmelder dig vores nyhedsbrev, så du løbende får relevant info om din ordning.

Din forventede pension kan godt ændre sig

En god rente får som hovedregel din pension til at vokse år for år. Men der kan ske ting, som kan få din udbetaling til at ændre sig.  

Det kan være, hvis værdien af investeringer pludselig dykker mere, end hvad der udlignes med opsparede reserver fra tidligere år. Det kan også være ved ændringer i, hvor længe du og kollegerne lever og skal have udbetalt pension, eller hvor mange der skal have udbetalinger ved sygdom. Eller det kan være ved store ændringer i, hvor meget du selv indbetaler.

Det kan du læse mere om her: Sådan beregner vi din pension

Det spørger andre om