Når indbetalingen stopper

Der bliver indbetalt til din pension via dit arbejde. Hvis du får nyt job inden for et andet fagområde, hvis du siger op, bliver fyret, sygemeldt eller tager orlov uden løn betyder det derfor, at betalingen til din pension i PenSam stopper. Det medfører ændringer af din pension.

Brug vores quick-guide til at finde ud af, hvad du skal gøre

Se hvad du skal gøre

​I det første år efter at indbetalingen er stoppet, er du dækket af forsikringer ved visse kritiske sygdomme, førtidspension og dødsfald som hidtil. Det vil sige, at du har en god tryghed i den første tid, hvis du for eksempel skal søge nyt arbejde.

Men vær opmærksom på, at efter et år stopper disse forsikringer i din pensionsordning.

Du sparer heller ikke mere op til din pension. Derfor bliver din forventede udbetaling af alderspension mindre.

Brug vores quick-guide nedenfor til at se, hvad du bør gøre. Det afhænger blandt andet af, om du har fået andet arbejde.

 Vigtigt.png

 • Du får brev fra os cirka 10 måneder efter, at din indbetaling er stoppet. Hvis du ikke foretager dig noget, vil du kunne se din ændrede dækning via "Min side", når ændringen træder i kraft et år efter, at din indbetaling stoppede.

Læs mere om hvad der sker med opsparing til pension

Quick-guide

​Hvorfor er indbetalingen til din pension stoppet?

Klik på det der gælder for dig.

Asset 4.pngAsset 5.pngAsset 6.png

Du får IKKE betalt til pension?

Når der ikke bliver indbetalt til din pension længere, vil forsikringer ved blandt andet kritisk sygdom, førtidspension og dødsfald stoppe, når der er gået et år. Du sparer heller ikke mere op til din pension.

Se hvad sker der med dine forsikringer

Se hvad der sker med din opsparing til pension

stop paa jobv2.jpg

Er du ikke begyndt at indbetale til en anden pensionsordning, kan det være en rigtig gode idé selv at fortsætte din dækning hos os ved selv at indbetale til PenSam.

Det vil typisk koste dig 200-400 kr. om måneden - afhængig af hvilken pensionsordning du har.

Book et møde med os og hør om dine muligheder. (Vælg kategorien ”jobskifte / stop indbetaling”). 

call2actionBookMoede.PNG

Vigtigt.png
I din nuværende pension i PenSam kan der gælde særlige vilkår, som det kan være en stor fordel for dig at bevare.

Book derfor et møde med os, før du beslutter, om du vil lade din dækning udløbe, eller du vil begynde at indbetale selv.

Vi kan vejlede dig om, hvad der er mest fordelagtigt for dig at gøre.

OBS: Du skal indgå en aftale med os, inden der er gået et år efter, at din arbejdsgiver stoppede med at indbetale til din pension.

Emner.png
Der kan være gode grunde til at fastholde dine forsikringer i PenSam ved selv at betale for dem – uanset om du forventer senere at få en ny pensionsordning et andet sted. 

 • Hvis du er syg eller i fleksjob, skal du være ekstra opmærksom på at beholde din dækning, da du ellers vil kunne få svært ved at få en ny på lignende vilkår. Får du senere pension i et andet selskab, kan du risikere først at skulle helbredsbedømmes
 • Det er ikke sikkert, du kan få samme type forsikring eller opsparing i en ordning i et andet selskab
 • Prisen for at få en forsikringsdækning på ny i en anden ordning kan være anderledes end dengang du fik den i PenSam

Du betaler til en ny pension?

​Har du fået nyt job, hvor du indbetaler til en anden pension, vil du som regel få forsikringer i den nye ordning, som helt eller delvist kan træde i stedet for dem, der ophører i PenSam.

Du kan derfor tale med dit nye selskab om muligheden for at samle din pension dér. Før du beslutter dig for at flytte din pension, anbefaler vi dig at læse om fordele og ulemper under ”vigtigt at vide”.

Vigtigt.png

 • Du betaler i øjeblikket ikke omkostninger for at have din pension i PenSam, når du ikke længere indbetaler til den. (Men det vil muligvis blive indført i fremtiden)
 • Hvis du er syg eller på anden måde har helbredsproblemer, eller er blevet ansat i fleksjob, skal du være ekstra opmærksom på, om det er en fordel at beholde din dækning i PenSam, da du måske ikke har kunnet få nye forsikringer på samme vilkår eller til samme pris – for eksempel hvis du har skullet helbredsbedømmes
 • Mange andre pensionsselskaber har markedsrente, hvor tab og gevinster på investeringer slår direkte igennem på din egen opsparing. I PenSam bliver de enkelte års resultater af investeringerne udjævnet, så de udsving du mærker på din opsparing i PenSam bliver mindre, fordi du får en gennemsnitsrente
 • Hvornår du tidligst kan få udbetalt din egen pension, afhænger af hvornår pensionsordningen er oprettet. Du kan sandsynligvis få din pension fra PenSam udbetalt tidligere, end pensionen i den nye ordning. Hvis du flytter, skal du derfor sikre dig, at du får flyttet din rettighed fra PenSam med til din nye ordning
 • Der kan i nogle tilfælde være omkostninger i form af gebyrer eller kursværn forbundet med at flytte pensionen – se under gebyrer. Som hovedregel koster det ikke noget at flytte din pension fra PenSam, hvis du gør det inden 3 år efter, at indbetalingen stoppede, eller hvis opsparingen er på under ca. 50.000 kr.
 • Hvis du helt eller delvist har overstået en karensperiode (en periode med fuld erhvervsdygtighed og indbetaling), skal du være opmærksom på, om du kan overføre denne rettighed til en ny ordning.
Vil du have uddybet vilkår i din nuværende ordning i PenSam, så:

Book et møde med os

Har du besluttet dig for at flytte din pension fra PenSam til et andet selskab, skal du kontakte dit nye pensionsselskab.

Hvis du er stoppet med at arbejde eller emigreret

​Er du stoppet helt på arbejdsmarkedet, eller er du emigreret ud af landet, kan du have mulighed for at få din pension udbetalt før tid.

Læs mere om udbetaling før tid

Dine forsikringer ændrer sig

​Her kan du se, hvad der sker, når indbetalingen stopper til de dækninger, du kan have i din pension.  Det er ikke sikkert, at du har alle de viste dækninger.

tabel2Asset 3.png 

* Bliver du syg inden for et år efter, at indbetaling til din pension stopper, og er du herefter uafbrudt syg, kan du under visse forudsætninger bevare din ret til udbetaling af PenSam førtidspension i op til 10 år.


Der kan også være forsikringer, der fortsætter, men med en lavere dækning. Book et møde med os for at få at vide, hvad der præcist sker med din pension.

Vigtigt.png

 • Du kan højst bevare dine forsikringer indtil den alder, hvor forsikringen udløber. Det vil sige ved folkepensionsalderen. Ved Gruppesum ved førtidspension er det dog 5 år før folkepensionsalderen.

Din udbetalte pension bliver mindre

​Her kan du se, hvad der sker med din opsparing, når indbetalingen stopper. 

tabel1Asset 1.png

Du beholder naturligvis din opsparing til pension, selv om indbetalingen stopper, men din forventede udbetaling af pension bliver mindre.

Det skyldes, at så længe du indbetalte, var din forventede udbetaling af pension regnet ud fra den forudsætning, at du ville indbetale helt frem til pensionsalderen.

Når du ikke længere indbetaler, vil du stadig få renter af opsparingen, men opsparingen vokser ikke så hurtigt, som hvis du fortsat havde indbetalt. Derfor bliver din forventede udbetaling mindre.

Hvad spørger andre om?

​Ved du ikke, hvor du skal begynde, eller hvad du skal spørge om, så få inspiration her.

Se hvad andre spørger om - og få svarene 

Genveje til viden 

Få mest ud af dine mindste pensioner – pensionforalle.dk

Nyt job – hvad skal du huske? rådtilpenge.dk