PenSam Logo

Udsigt til mere i pension – hvis du eller din partner stadig arbejder

Dette er en rigtig god nyhed for mange pensionister: Fra 1. januar 2023 er det slut med, at pensionister bliver modregnet i den offentlige pension, fordi deres ægtefælle eller samlever har en arbejdsindtægt. Denne forbedring gælder både for folkepensionister, førtids- og seniorpensionister.

Der er derimod ingen ændringer i forhold til Tidlig pension (Arne-pension), hvor partnerens arbejdsindtægter i forvejen ikke blev modregnet. 

Vær også opmærksom på, at andre indtægter som du eller din partner har – for eksempel fra arbejdsmarkedspension, private pensionsopsparinger eller kapitalindkomst - stadig vil medføre modregning i pensioner efter samme regler som hidtil.

Bemærk også, at der ikke forventes at blive ændret på, hvordan vilkårene er for at opgøre, hvornår man er berettiget til ældrecheck eller personlige tillæg som helbredstillæg, varmetillæg og mediecheck.

Måske er der mere godt i vente 
Der er også indgået en politisk aftale om helt at afskaffe modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg på grund af egen arbejdsindtægt. Dette er dog kun en politisk aftale, der endnu ikke er omsat i et lovforslag eller vedtaget i folketinget. Så aftalens gennemførelse forudsætter, at der ikke sker ændringer i den politiske situation inden en vedtagelse. 

Bortfald af modregning i egen arbejdsindtægt forventes kun at komme til at gælde i forhold til folkepension. 

Læs mere på beskæftigelsesministeriets hjemmeside