PenSam Logo

Aktiver

PenSam har en investeringsportefølje, der er fordelt på mange typer af investeringer i forhold til aktivklasser, sektorer og geografisk spredning.

Strategisk aktivfordeling 2022

Aktivtype
Fleksion
Tradition
    UGY
Tradition
     
GY
PMF

Sygehjælpere
         m.fl

Portører

Trafik/Amt
      m.fl.
Stats- og realkreditobligationer
   12,4
    27,5
    84,2
73,9
         52,9
    52,9
      52,8
Investment grade obligationer
     1,0
     1,2
     9,2
 8,2
          7,6
     7,6
       7,7
High yield obligationer
   16,5
    16,0
     0,7
 4,8
         10,5
    10,5
      10,5
Emerging markets statsobligationer
     8,7
     9,4
     0,0
 2,9
          7,2
     7,2
       7,2
Globale aktier (developed markets)
   28,4
    24,5
     0,0
 2,6
          8,6
     8,6
       8,6
Emerging markets aktier
     3,2
     2,7
     0,0
 0,3
          1,0
     1,0
       1,0
Private equity
   10,9
     5,5
     1,2
 2,7
          3,7
     3,7
       3,7
Infrastruktur
     5,8
    4,4
     1,5
 1,4
          3,3
     3,3
       3,3
Ejendomme
     13,1
    8,8
     3,2
 3,1
          5,2
     5,2
       5,3
Hedgefonde
     0,0
   0,0
    0,0
0,0
          0,0
     0,0
       0,0


Faktisk aktivfordeling pr. 31. december 2021

Aktivtype
Fleksion
Tradition
     UGY
Tradition
      GY
PMF
Sygehjælpere
          m.fl
Portører
Trafik/Amt
       m.fl.
Stats- og realkreditobligationer
   15,3
    26,0
    83,8
69,7
        45,8
   46,6
     45,9
Investment grade obligationer
    0,9
     0,9
      8,1
 8,6
         7,7
     7,5
      7,5
High yield obligationer
   15,2
    16,6
      1,1
 6,0
        13,9
   13,6
     13,4
Emerging markets statsobligationer
    9,1
    10,7
     0,0
 3,5
        10,0
     9,9
      9,6
Globale aktier (developed markets)                                       
   31,5
    26,5
     0,0
  1,7
         8,5
     9,0
      9,5
Emerging markets aktier
    3,5
     2,9
     0,0
 0,2
         0,9
     1,0
       1,1
Private equity
    9,0
     5,4
     1,4
 2,5
         4,1
     3,3
      3,8
Infrastruktur
    4,3
     3,5
     1,7
 1,6
         2,6 
     2,6
      2,8
Ejendomme
    11,1
     7,4
     3,9
 6,1
         6,5
     6,4
      6,6
Hedgefonde
    0,0
     0,0
     0,0
0,0
         0,0
     0,0
      0,0

 

Se også

Afkast

Se afkast for de forskellige pensionsordninger i PenSam.

Ansvarlige investeringer

I PenSam skal vi skabe gode afkast for vores pensionskunder – og det skal ske på et ansvarligt grundlag.

Strategi for investering

I PenSam arbejder vi for at sikre en god pension til 460.000 pensionskunder, som vi investerer på vegne af. Pensionskunderne har samlede investeringsaktiver på i alt ca. 180 mia. kroner.