PenSam logo

Aktiver

PenSam har en investeringsportefølje, der er fordelt på mange typer af investeringer i forhold til aktivklasser, sektorer og geografisk spredning.

PenSam Pension

Bestyrelsen i PenSam Pension fastlægger årligt den strategiske aktivallokering, som angiver fordelingen på aktier, obligationer og alternative investeringer.

Bestyrelsen for PenSam Pension har for 2019 vedtaget en strategi for sammensætning af investeringsaktiverne, som primært bygger på obligationer, aktier og alternative investeringer.

Pensionsordningerne består af syv forskellige pensionskoncepter: Fleksion, Tradition (garanterede), Tradition (ikke garanterede), PMF, Sygehjælpere m.fl. (SHJ), Portører (POR) samt Trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. (TRAM).

Fleksion er vores fleksible pensionskoncept, og kunder optaget efter 30. juni 1999 er omfattet af Fleksion.

Investeringsstrategien indeholder et strategimål for hver aktivklasse. Tabellen viser strategimålene gældende fra januar 2020.

Se også

Afkast

Se afkast for de forskellige pensionsordninger i PenSam.

Læs mere her
Ansvarlige investeringer

I PenSam skal vi skabe gode afkast for vores pensionskunder – og det skal ske på et ansvarligt grundlag.

Læs mere her
Strategi for investering

I PenSam arbejder vi for at sikre en god pension til 430.000 pensionskunder, som vi investerer på vegne af. Pensionskunderne har samlede investeringsaktiver på i alt ca. 155 mia. kroner.

Læs mere her