Aktiver

PenSam har en investeringsportefølje, der er fordelt på mange typer af investeringer i forhold til aktivklasser, sektorer og geografisk spredning.

PenSam Liv

Bestyrelsen i PenSam Liv fastlægger årligt den strategiske aktivallokering, som angiver fordelingen på aktier, obligationer og alternative investeringer.

Bestyrelsen for PenSam Liv har for 2019 vedtaget en strategi for sammensætning af investeringsaktiverne, som primært bygger på obligationer, aktier og alternative investeringer.

Pensionsordningerne består af fire forskellige pensionskoncepter: Fleksion, Tradition (garanterede), Tradition (ikke garanterede) og PMF.

Fleksion er vores fleksible pensionskoncept, og kunder optaget efter 30. juni 1999 er omfattet af Fleksion.

Investeringsstrategien indeholder et strategimål for hver aktivklasse. Tabellen viser strategimålene gældende fra januar 2020.

Pensionskassen PenSam

Bestyrelsen for pensionskassen vedtog i december 2018 en strategi for sammensætningen af investeringsaktiverne, som primært bygger på en opdeling mellem obligationer, aktier og alternative investeringer.

Investeringsstrategien indeholder et strategimål for hver aktivklasse. Tabellen viser strategimålene gældende fra januar 2020.

(1) SHJ: sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter (2) POR: portører (3) TRAM: trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Se også

Afkast

Se afkast for de forskellige pensionsordninger i PenSam.

Læs mere her
Ansvarlige investeringer

I PenSam skal vi skabe gode afkast for vores pensionskunder – og det skal ske på et ansvarligt grundlag.

Læs mere her
Strategi for investering

I PenSam arbejder vi for at sikre en god pension til 430.000 pensionskunder, som vi investerer på vegne af. Pensionskunderne har samlede investeringsaktiver på i alt ca. 155 mia. kroner.

Læs mere her