PenSam Logo

Me­d­ar­bej­der­for­tæl­lin­ger

PenSams målsætninger er klare og ambitiøse, og vi søger gode og kompetente medarbejdere til at indfri dem. Hos os møder du et højt fagligt niveau og kollegaer, der brænder for deres område. Her er plads til at dyrke det sociale og det gode kollegaskab. Stærke relationer på tværs af organisationen er en vigtig del af målopnåelsen, og vi vil rigtig gerne hinanden. 

PenSam er en arbejdsplads med gode muligheder for indflydelse, og hvor der er plads til at tage ansvar og udvikle sig. Vi arbejder med et meget vigtigt område og med en høj samfundsmæssig interesse, nemlig pension til 480.000 kunder inden for FOA-faggrupperne. Det er bl.a. pædagogmedhjælpere, brandmænd og sosu-assistenter. De af vores medmennesker, der hver dag gør en forskel for dig og dine nærmeste, skal have en værdig tilbagetrækning.

PenSams virksomhedskultur er præget af ansvarlighed og ordentlighed. Vi tager samfundsansvar og bidrager bl.a. til at skabe gode investeringsafkast med omtanke for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

Vi har spurgt en række af vores medarbejdere om, hvad det vil sige at være en del af PenSam. Du kan læse deres medarbejderfortællinger herunder.

 

Henrik's fortælling

Jeg har en stor grad af selvbestemmelse og ansvar i mit daglige virke i Investeringsafdelingen som senior porteføljemanager, hvor der stilles høje krav til både intellekt og faglighed.