PenSam Logo

Henrik's for­tæl­ling

Jeg har en stor grad af selvbestemmelse og ansvar i mit daglige virke i Investeringsafdelingen som senior porteføljemanager, hvor der stilles høje krav til både intellekt og faglighed.

Del:Print:
Stor grad af selvbestemmelse og indflydelse med et klart mandat
Jeg har en stor grad af selvbestemmelse og ansvar i mit daglige virke i Investeringsafdelingen. Et komplekst område, som udfordrer mig og stiller høje krav til både intellekt og faglighed. Jeg arbejder med et klart formål: at skabe de bedste afkast til vores kunder og samtidig tage højde for klimarisici i vores investeringer. PenSam er en relativt lille organisation, så hvis jeg oplever, at noget kan gøres bedre, har jeg rig mulighed for at påvirke udviklingen. Jeg oplever klare beslutningsprocesser og ansvarsområder – så der er et tydeligt mandat til at handle på de analyser, vi laver. 

Tydelighed i hvordan den enkelte skaber værdi
Som porteføljemanager i Investeringsafdelingen er jeg ansvarlig for PenSam’s portefølje for børsnoterede aktier og likvide kreditportefølje, der er på 60 mia. DKK. Vores portefølje for børsnoterede aktier og likvid kredit er outsourcet. Det betyder, at meget af arbejdet er strategiske analyser om, hvordan vi ønsker at investere i de to segmenter. For eksempel har en af de seneste analyser været, hvordan vi tager højde for klimarisici, og hvordan vores investeringer understøtter den grønne omstilling. Det er meget tydeligt for mig, hvordan jeg sammen med mit team bidrager til at styrke PenSam’s rolle som ansvarlig investor og samtidig skabe høje afkast til vores kunder.

Gode faglige udviklingsmuligheder og plads til fordybelse
Givet PenSam er et mindre sted, skal jeg være skarp på både juridiske, skattemæssige og finansielle aspekter af vores investeringer. Det kræver løbende udvikling og faglig fordybelse, og det er der plads til. I investeringsafdelingen arbejder vi meget med internationale banker og kapitalforvaltere og har derigennem adgang til en lang række eksperter og god mulighed for faglig sparring. Det er spændende og udviklende at være en del af PenSam, da jeg på trods af en forholdsvis specialiseret rolle tager del i forskelligartede opgaver på tværs af fagområder.