PenSam Logo

Vi forenkler for at forbedre pensionen

Vi gør pensionen i PenSam mere enkel og ensartet for alle, så den er billigere at administrere.

Vi forenkler for at forbedre

Med virkning fra 1. oktober 2022 skete der en række ændringer i pensionsordningerne. Forandringerne skete for at forenkle og forbedre pensionen. 

Du har i sommer fået brev i e-Boks om, præcis hvilke ændringer der sker for dig - og hvordan det påvirker din pension. Men her kan du få et indblik i de vigtigste ændringer - og en forklaring på hvorfor de sker.

Enkelhed og standardisering giver flere penge til pension 

Vi rydder op, så der bliver færre varianter og undtagelser i ordningerne, sådan at pensionen bliver billigere at administrere. Det giver flere penge til pensionen. 

Har du flere pensionsordninger hos os, sørger vi for at sammenlægge dem - hvis det er en fordel for dig. Det gør din pension mere overskuelig. 

Færre omkostninger -  bliver fordelt på en mere fair måde

Fremover sker betaling af omkostninger til administration på en mere fair og gennemskuelig måde, hvor alle betaler det samme grundbeløb. Beløbet bliver i 2023 på under 1 kr. om dagen for administration af din pension. 

Mange kan se frem til en højere pension - på grund af den ændrede fordeling af omkostningerne og fordi de gennemsnitlige omkostninger pr. medlem næsten er blevet halveret siden 2013. 

Vi indfører en sundhedsordning

Samtidig med de øvrige ændringer kommer der fra 1. oktober 2022 en Sundhedsordning i pensionsordningen i PenSam. Sundhedsordningen gælder for indbetalende medlemmer* og giver mulighed for at få personlig rådgivning og støtte ved sygdom, samt mulighed for betalt behandling hos for eksempel fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog.

Mere om ændringerne

 • Enkelhed og standardisering giver flere penge til pension
  Det omfatter blandt andet: 
  - Ophør af særregler, undtagelser og sjældent brugte produkter - for at skabe billigere administration
  - Ændret prisberegning og for nogle forlænget dækning på forsikring ved førtidspension og obligatorisk børnepension
  - Mere præcis metode til at beregne forventet levetid - så det beregnes for hver årgang for sig
  - Sammenlægning af ordninger for at spare omkostninger - når det kan ske uden negative konsekvenser for dig
 • Færre omkostninger fordelt på en mere fair måde
  Hidtil er omkostninger beregnet ud fra størrelsen af indbetalingen. Fremover betaler alle et årligt fastsat beløb pr. pensionsordning - uafhængigt af hvor meget man indbetaler, eller om man er gået på pension. 

 • *Vi indfører en sundhedsordning
  For at være omfattet af sundhedsordningen skal du indbetale til pensionen, og den månedlige indbetaling til pension være så stor, at der er råd til at betale for den samlede pakke af gruppeforsikringer, som sundhedsordningen er en del af. Det vil typisk sige en indbetaling på minimum 440 kr. om måneden.

  Sundhedsordningen erstatter den tidligere Hold Fast gruppeforsikring og Hold Fast privatansat, som nogle medlemmer tidligere har været omfattet af.
  Læs mere: Sundhedsordning

 

Der er forskel på, hvilke ændringer der påvirker den enkelte - og hvilke konsekvenser det har. Derfor skal du læse i det brev, du får, om hvilke ændringer der påvirker dig - og hvad det betyder for din pension.

Det er også i brevet i e-Boks du finder links til de sider her på pensam.dk, hvor du kan læse en uddybende beskrivelse af de ændringer, der gælder for dig. Du er nødt til at anvende links i brevet for at komme ind på de sider, der er målrettet nøjagtigt til din situation.  Hvad sker der nu?

Juni - august
Du får brev i e-Boks, der varsler dig om ændringerne, så du er forberedt på dem.

I brevet er der links til yderligere oplysninger og adgang til et eksempel, der viser, hvad ændringerne forventes at betyde for pensionen for medlemmer som dig. 

November
Hvis du ikke er pensioneret: 
Du får brev i e-Boks, når ændringerne er trådt i kraft, og indbetalingen for september måned er modtaget og registreret hos os. Herefter kan du logge ind og se din pension efter ændringerne på Min Pension. 

Hvis du er pensioneret:
Du får en pensionsoplysning, der oplyser om eventuelle ændringer i udbetalingen. 

Spørgsmål og svar om ændringerne