Selskaber i PenSam

Alle seks selskaber i PenSam har hjemsted i Farum: Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum. Her på siden kan du bl.a. finde vedtægter og lønpolitik for de forskellige selskaber.

 

PenSam Liv

PenSam Liv forsikringsaktieselskab er en del af PenSam koncernen og er 100% ejet af PenSam Holding A/S. PenSam Liv forsikringsaktieselskab udbyder arbejdsmarkedspensionsordninger til FOA's faggrupper. PenSam Liv forsikringsaktieselskab ejer PenSam Bank og PenSam Forsikring A/S med henblik på at kunne tilbyde bank- og forsikringsprodukter til selskabets pensionskunder og deres familier.

CVR-nr: 14 63 89 03

Nedenfor kan du se selskabsvedtægterne for PenSam Liv.

Selskabsvedtægter

Pensionskassen PenSam

Pensionskassen PenSam er en del af PenSam gruppen som sammen med FOA ejer PenSam Holding A/S. Pensionskassen PenSam er en afviklingskasse og optager ikke længere medlemmer.

CVR-nr: 24 25 55 49

Nedenfor kan du se selskabsvedtægterne for Pensionskassen PenSam.

Selskabsvedtægter

PenSam Holding

PenSam Holding A/S er et finansielt moderselskab, der ejer PenSam Liv forsikringsaktieselskab og PenSam A/S. PenSam Holding A/S er stiftet og ejet af FOA sammen med Pensionskassen PenSam.

CVR-nr: 12 62 95 32

Nedenfor kan du se selskabsvedtægterne for PenSam Holding.

Selskabsvedtægter

PenSam Bank

PenSam Bank A/S er en del af PenSam koncernen og er 100 % ejet af PenSam Liv forsikringsaktieselskab. PenSam Bank A/S er en privatkundebank, der tilbyder produkter og rådgivning til kunder i PenSam og deres familie.

CVR-nr: 13 88 46 76

Nedenfor kan du se selskabsvedtægterne for PenSam Bank.

Selskabsvedtægter

PenSam Forsikring

PenSam Forsikring A/S er den del af PenSam koncernen og er 100% ejet af PenSam Liv forsikringsaktieselskab. Selskabet tilbyder syge-, ulykkes- og skadesforsikringer for kunder i PenSam og deres familie.

CVR-nr: 17 11 81 88

Nedenfor kan du se selskabsvedtægterne for PenSam Forsikring.

Selskabsvedtægter

PenSam A/S

PenSam A/S er den del af PenSam koncernen og er 100% ejet af PenSam Holding A/S. PenSam A/S leverer drifts-, udviklings- og konsulentydelser til alle selskaber i PenSam-gruppen.

CVR-nr: 36 96 44 80

Nedenfor kan du se selskabsvedtægterne for PenSam A/S.

Selskabsvedtægter

Lønpolitik for PenSam Gruppen

Nedenfor kan du se lønpolitikken for PenSam Gruppen.

Lønpolitik for PenSam gruppen