PenSam Logo

13-04-2023

PenSam kræver opgør med manglende so­li­da­ri­tet i pen­sions­sy­ste­met

Analysebureauet Kraka Advisory har lavet en ny omfattende rapport, der viser store sociale urimeligheder i det danske pensionssystem. Det rammer blandt andet PenSam's medlemmer, og derfor skal der nye solidariske løsninger på bordet, lyder det fra PenSam's adm. direktør.

Del:Print:

En ny analyse fra Kraka Advisory, som netop er blevet offentliggjort, kaster lys over en stor social ulighed, der rammer mange danskere i pensionstilværelsen.

I analysen står det klart, at en mindre del af alle pensionsopsparere står med en urimeligt stor regning, fordi antallet af førtidspensioner er uforholdsmæssigt stort i enkelte pensionskasser.

Kun 25 pct. af alle de personer, der indbetaler til en pensionsordning, står således for hele 40 pct. af alle tilkendelser af førtidspension og den regning, der følger med.

Det hænger sådan sammen, at når et medlem af en pensionskasse bliver tilkendt en førtidspension, så skal resten af kollektivet betale for vedkommendes pensionsbidrag og forsikringer frem til pensionsalderen. Så hvis der er ekstra mange førtidspensioner i enkelte pensionskasser, som det er tilfældet i blandt andet PenSam, bliver der færre penge til de enkelte pensionister, der altså skal bære omkostningerne fra deres nedslidte kolleger.

I PenSam har et stort antal førtids- og seniorpensioner konkret betydet, at omkostningerne til forsikringsdækning er steget markant, hvilket betyder, at der er færre penge til aldersopsparingen.

PenSam har længe råbt højt om problemstillingen, som kun er blevet værre over årene, og nu sætter pensionskassen tryk på sit arbejde med at få lavet en mere solidarisk løsning på de mange førtidspensioner, der især rammer nedslidte danskere i eksempelvis sosu-faget.

”Det er simpelthen ikke fair, at medlemmer som vores og i lignende selskaber skal stå med regningen for et bredere samfundsproblem. De er i forvejen blandt de faggrupper, som tjener relativt mindst og rammes hårdt af selv en mindre nedgang i deres indkomst og stigende inflation. Og at de nu kan se frem til en mindre pension, fordi flere og flere af deres kollegaer ikke kan holde til at være på arbejdsmarkedet, det hører ingen steder hjemme,” siger Torsten Fels, adm. direktør i PenSam.

Konkret peger rapporten fra Kraka på, at det kun vil koste omkring 100 kr. om måneden for den enkelte pensionsopsparer på tværs af arbejdsmarkedet at fordele regningen for førtidspension mere ligeligt.

I analysebureauet Kraka, der har lavet rapporten, udtaler direktør Peter Mogensen, at:

”De danske arbejdsmarkedspensioner praktiserer i dag en omvendt Robin Hood-model, hvor de fattigste bliver fattigere. Den model bør dog være ret enkel at vende, hvis man har bare en smule politisk vilje. Velfærdsstaten er jo kendetegnet ved at tage sig af de svageste, og her er nedslidning af borgerne med følgende førtidspension jo en væsentlig samfundsopgave, som burde være forankret i bred solidaritet og ikke en byrde for landets lavest lønnede."

Du kan læse hele rapporten her