PenSam Logo

12-06-2023

Ind­kal­del­se til ek­stra­or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling i PenSam A/S

Lørdag den 1. juli 2023

Del:Print:

Indkaldelse

PenSam A/S (CVR-nr. 36 96 44 80) afholder i henhold til vedtægternes § 10 ekstraordinær generalforsamling

lørdag den 01.07.2023 kl. 09.30
i PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum


Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Fusion af PenSam Pension forsikringsaktieselskab og PenSam A/S
    Bestyrelsen stiller forslag om fusion af PenSam Pension forsikringsaktieselskab og PenSam A/S i henhold til fusionsplanen, og hermed opløsning af PenSam A/S, jfr. vedtægternes § 17.