PenSam Logo

06-03-2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PenSam Pension

onsdag den 29. marts 2023

Del:Print:

Indkaldelse

PenSam Pension (CVR-nr. 14 63 89 03) afholder i henhold til vedtægternes § 10 ordinær generalforsamling

onsdag den 29.03.2023 kl. 09.30-10.00
i PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum


Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten, herunder anvendelse af overskud eller dækning af underskud, og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

6. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af lønpolitik.

7. Eventuelle forslag fra aktionærer.