PenSam Logo

PenSam indkalder til for­års­mø­de i for­bru­ger­grup­per­ne

Mandag den 17. april 2023

Del:Print:

PenSam indkalder forbrugergrupperne for

  • Social- og Sundhed
  • Pædagogisk sektor
  • Kost- og Service
  • Teknik- og Service

mandag den 17. april 2023 på Nyborg Strand.

Har du forslag til dagsordenen, skal du sende dem skriftligt senest 6 uger før mødet afholdes til:

forbrugergrupper@pensam.dk

eller med post til: PenSam, Ledelsessekretariatet, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum.

 
Udover medlemmer af forbrugergrupperne, kan alle med en pension i PenSam deltage i forårsmødet.
 
Hvis du vil deltage, skal du tilmelde dig senest fem dage før mødet på mail

forbrugergrupper@pensam.dk


For yderligere kontakt:

Robin Kahr
Tlf.: 24 80 97 72
mail: rok@pensam.dk