Sådan vokser din pension

Når du indbetaler til pension, investerer vi pengene, så du kan få en god rente på din pension.

Gode afkast sikrer en god rente på din pension

Vi investerer din pension i blandt andet aktier, obligationer, ejendomme, infrastruktur som broer, veje, sol- og vindparker m.m. Investeringerne giver et afkast, og det er grundlaget for, at din pension vokser.

Måske tænker du ikke på, hvordan din pension er investeret? Men det gør vi. Vi investerer ansvarligt og langsigtet, og vi spreder investeringerne, så vi kan skabe gode afkast uden at risikoen øges.

Læs mere om hvordan vi investerer ansvarligt
,

Brug for rådgivning?

Du får en gennemsnitsrente

Renten, du får på din pension, er en gennemsnitsrente.  Gennemsnitsrenten er baseret på de investeringsafkast, vi har fået gennem flere år. 

 

Afkast på investeringer går op og ned hele tiden. For at mindske denne usikkerhed, får du en gennemsnitsrente, som udjævner resultatet af investeringerne i gode og mindre gode år. På den måde svinger renten på din pension ikke så meget op og ned, som hvis du fik en markedsrente. For det vigtige er, at din pension vokser godt og stabilt på langt sigt.

Se renten på din pension

Din forventede pension kan godt ændre sig

En god rente får som hovedregel din pension til at vokse år for år. Men der kan ske ting, som kan få din udbetaling til at ændre sig.  

Det kan være, hvis værdien af investeringer pludselig dykker mere, end hvad der udlignes med opsparede reserver fra tidligere år. Det kan også være ved ændringer i, hvor længe du og kollegerne lever og skal have udbetalt pension, eller hvor mange der skal have udbetalinger ved sygdom. Eller det kan være ved store ændringer i, hvor meget du selv indbetaler.

Det kan du læse mere om her: Sådan beregner vi din pension

Det spørger andre om