Rapporter og statistik

​Her på siden kan du løbende finde relevante rapporter og statistikker om PenSam og PenSam's kunder.​​​​​

Klagesager

​I PenSam har vi stort fokus på kundetilfredshed. Et vigtigt pejlemærke er de klager, vi får fra kunderne. 

I 2007 udpegede PenSam en intern klageansvarlig. Og i 2009 – som det første selskab i Danmark – en ekstern og uafhængig klageansvarlig.

To klagerapporter

Åbenhed er afgørende for tilliden. Kunder og omverden skal have klar besked om de klager, vi får. I PenSam har vi to forskellige klagerapporter:

  • Den generelle klagebehandlingsrapport, som viser alle klager til PenSam – til Kundeområdet, direktionen, bestyrelsen, Ankenævnet for Forsikring, Pengeinstitutankenævnet og domstolene.
  • Den eksterne klageansvarliges rapport, som viser de klager, som kunder har rettet til den eksterne klageansvarlige.

 

​Den generelle klagebehandlingsrapport 2017 2016 2015 2014
Hent Hent Hent Hent
  
​Den eksterne klageansvarliges rapport 2017 2016 2015 2014
Hent Hent Hent Hent

 

Redegørelser fra Finanstilsynet

​Når Finanstilsynet har været på inspektion i PenSam udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som PenSam ifølge lovgivningen skal offentliggøre.

Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering af PenSam, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som PenSam har modtaget fra Finanstilsynet.

PenSam skal også offentliggøre andre redegørelser udarbejdet af Finanstilsynet, som indeholder påbud, påtaler og risikooplysninger, der efter Finanstilsynets vurdering har betydning for PenSam's kunder, indskydere og øvrige kreditorer.
 
Nedenfor finder du aktuelle redegørelser for de selskaber i PenSam, som Finanstilsynet har været på inspektion hos.

​Dato Finanstilsynets redegørelse​ ​​PenSam's kommentar
28.0​3.2018 Redegørelse om inspektion i PenSam Liv​
Redegørelse om inspektion i Pensionskassen PenSam​
Finanstilsynet har i marts 2018 offentliggjort resultatet af en gennemført ordinær inspektion i PenSam Liv og Pensionskassen PenSam i 2016. Bestyrelserne og direktionerne tager inspektionsrapporterne til efterretning og anerkender den gode dialog med Finanstilsynet, der har karakteriseret processen.

 

PenSam foku​serer på at drive en effektiv og rationel forretning, hvilket Finanstilsynet kvitterer for. En række af påbuddene er allerede efterlevet i perioden, siden inspektionen fandt sted. De resterende udeståender vil være imødekommet med udgangen af maj 2018.​

 

Bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Lønpolitikker

 Opdateret den 05.04.2018:

​PenSam gruppen​ Hent​

 

Samfundsansvar i PenSam

PenSam leverer arbejdsmarkedspensioner til mere end 400.000 lønmodtagere. Deri ligger et betydeligt samfundsansvar i sig selv. PenSam kan på tværs i gruppen bidrage positivt til det samfund, vi er en del af. Arbejdet med samfundsansvar indgår som en naturlig del af driften og udviklingen af PenSam’s forretningsområder. Det betyder, at vi tilstræber at bidrage til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Dette gælder også for PenSam som arbejdsplads.

På vegne af vores kunder, ønsker vi som investor at tage samfundsansvar og bidrage til at skabe et godt afkast på et ansvarligt grundlag. Værdier omkring ansvarlighed og ordentlighed er derfor integreret i PenSam’s forretningsførelse. Det gælder også, når vi investerer på vegne af vores pensionskunder.

Grundlæggende ordentlighed og respekt for menneskerettigheder og en række internationale konventioner om miljø og arbejdsforhold i overensstemmelse med bl.a. FN’s retningslinjer skaber fundamentet for PenSam’s ansvarlige investeringer.

PenSam arbejder på at bidrage til FN’s verdensmål. Derfor har PenSam en klar forventning om, at selskaber og samarbejdspartnere ikke planlægger investeringer med henblik på aggressiv skatteplanlægning. PenSam undgår derudover selskaber, der medvirker til at producere eller udvikle klyngebomber og atomvåben, ligesom PenSam ikke investerer i selskaber, hvor mere end 30 procent af omsætningen er knyttet til kul. I PenSam’s optik er tobaksinvesteringer i strid med FN’s verdensmål om sundhed. Derfor investerer vi ikke i tobaksselskaber.

For nordiske selskaber er det desuden en forudsætning, at de har indgået en faglig overenskomst.​

PenSam ønsker vi at påvirke de selskaber, som vi investerer i, til at arbejde i en mere ansvarlig retning. Derfor går vi i dialog med selskaber, når der opstår kritiske sager.  Hvis et selskab ikke viser evne eller vilje til at håndtere situationen, vil PenSam sælge investeringen og udelukke selskabet for fremtidige investeringer. PenSam har i øjeblikket ca. 180 selskaber på udelukkelseslisten, hvor det største antal er relateret til kontroversielle våben samt selskaber indenfor kul og tobak.​

PenSam's rapport om samfundsansvar 2018​