Rapporter, statistikker mm.

​Her på siden kan du løbende finde relevante rapporter og statistikker om PenSam og PenSam's kunder.​

Klagesager

​I PenSam har vi stort fokus på kundetilfredshed. Et vigtigt pejlemærke er de klager, vi får fra kunderne. 

I 2007 udpegede PenSam en intern klageansvarlig. Og i 2009 – som det første selskab i Danmark – en ekstern og uafhængig klageansvarlig.

To klagerapporter

Åbenhed er afgørende for tilliden. Kunder og omverden skal have klar besked om de klager, vi får. I PenSam har vi to forskellige klagerapporter:

  • Den generelle klagebehandlingsrapport, som viser alle klager til PenSam – til Kundeområdet, direktionen, bestyrelsen, Ankenævnet for Forsikring, Pengeinstitutankenævnet og domstolene.
  • Den eksterne klageansvarliges rapport, som viser de klager, som kunder har rettet til den eksterne klageansvarlige.

 

​Den generelle klagebehandlingsrapport 2015 2014 2013 ​2012
Hent Hent​ Hent Hent
  
​Den eksterne klageansvarliges rapport 2015​ 2014​ 2013​ ​2012
Hent ​Hent Hent Hent

 

Redegørelser fra Finanstilsynet

​Når Finanstilsynet har været på inspektion i PenSam udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som PenSam ifølge lovgivningen skal offentliggøre.

Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering af PenSam, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som PenSam har modtaget fra Finanstilsynet.

PenSam skal også offentliggøre andre redegørelser udarbejdet af Finanstilsynet, som indeholder påbud, påtaler og risikooplysninger, der efter Finanstilsynets vurdering har betydning for PenSam's kunder, indskydere og øvrige kreditorer.
 
Nedenfor finder du redegørelser for de selskaber i PenSam, som Finanstilsynet har været på inspektion hos.

​Dato Finanstilsynets redegørelse​ ​PenSam's kommentar
​14.09.2017 Redegørelse om temainspektion i PenSam Liv forsikringsaktieselskab (udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering) Kommentar til redegørelse om temainspektion (udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering)
 

Bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Lønpolitikker

 Opdateret den 23.10.2017:

​PenSam Holding A/S​ ​Hent
​PenSam Liv forsikringsaktieselskab Hent
PenSam Bank A/S​ Hent
​PenSam Forsikring A/S Hent
Pensionskassen PenSam Hent
​PenSam A/S Hent​