PenSam Logo

PenSam Sund­heds­ord­ning

Sundhedsordningen er relevant for dine medarbejdere, hvis de har længerevarende sygdom eller er i fare for at miste jobbet af helbredsmæssige årsager. Den forebygger langvarige sygemeldinger blandt dine medarbejdere og kan dermed reducere sygefraværet.

Gennem sundhedsordningen har dine medarbejdere mulighed for at få betalt behandling hos blandt andet fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. De kan også få sundhedsfaglig vejledning om f.eks. muligheder for behandling i det offentlige system.

Sundhedsordningen dækker i de tilfælde, hvor medarbejderen ikke er dækket andre steder, f.eks. via en ulykkesforsikring, arbejdsgiver eller det offentlige sundhedssystem. Sundhedsordningen dækker ikke behandling på privathospital og - klinikker.

Hvem er omfattet af sundhedsordningen

Alle som indbetaler til pension i PenSam er omfattet af sundhedsordningen. Det er dog en forudsætning, at indbetalingen er så stor, at der er råd til at betale for den forsikringspakke, som sundhedsordningen er en del af.

 

Information til dine medarbejdere

Når dine medarbejdere vil bruge sundhedsordningen, skal de logge på deres pensionsordning og ansøge om behandling under Min Pension. Ved spørgsmål er de velkomne til at ringe til Sundhedsteamet på 44 39 39 00.

 

Betingelser

Find betingelser for sundhedsordningen her